Brielse belastingen gaan omhoog | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
Brielse belastingen meer dan trendmatig aangepast.
Brielse belastingen meer dan trendmatig aangepast. (Foto: )

Brielse belastingen gaan omhoog

  •   573 keer gelezen   Actueel

Brielle – Een hogere ozb, hogere leges en een hogere toeristenbelasting. De gemeente Brielle leeft op te grote voet en zal een deel van haar belastingen en heffingen meer dan trendmatig moeten aanpassen.

Dat is een breuk met voorgaande jaren. Tot nu toe was men in Brielle gewend alleen een inflatiecorrectie toe te passen. Verbeteringen of uitbreidingen in de dienstverlening werden nooit doorberekend. Het daarvoor benodigde bedrag werd uit de reservepot gehaald.

De ooit zo grote reserves van Brielle zijn echter aan het afnemen. Er wordt daarom gestreefd naar een duurzaam kloppende begroting en een sluitende exploitatie, daarin ook aangemaand door de provincie. Al met al is een stijging van de belastingen onvermijdelijk. Geruststellend is dat er wel een grens is aan wat er aan de inwoners in rekening mag worden gebracht. Een gemeente mag nooit winst maken. De gemeentelijke belastingtarieven mogen volgens de wettelijke begrotingsregels ten hoogste kostendekkend zijn.

Hogere ozb
Naast een inflatiecorrectie van 2% stijgt de OZB in 2020 met een bedrag dat voor een gemiddeld gezin uitkomt op € 44 per jaar. Deze extra stijging is een onderdeel van de ombuigingsoperatie om de exploitatietekorten terug te dringen.

Stijging prijzen Brielse woningen
Uit een door het SVHW uitgevoerde marktanalyse is naar voren gekomen dat de waarde van woningen in de gemeente Brielle in 2019 ten opzichte van 2018 gemiddeld gestegen is met ca. 5,6%. Er is voor 2019 gerekend met een gemiddelde woningwaarde van € 235.000. Voor de jaren 2020 - 2023 wordt gerekend met een gemiddelde woning-waarde van € 244.000.

De tarieven voor onroerend zaakbelasting, leges en toeristenbelasting mogen dan stijgen, dat geldt niet voor de rioolheffing. Deze blijft voor de periode 2020-2023 gehandhaafd op € 224, -. De afvalstoffenheffing wordt alleen trendmatig verhoogd met het inflatiepercentage van 2% tot € 172,--. Zodra duidelijk is wat de consequenties zijn van het 'omgekeerd' inzamelen zal bekeken worden wat het effect daarvan zal zijn op het tarief van de afvalstoffenheffing. In principe zou het zo moeten zijn dat het tarief naar omlaag zal kunnen, omdat de aangeboden hoeveelheid restafval lager is.

Alle begrotingsvoorstellen voor de komende vier jaar die door het college zijn gedaan, zullen op 5 november worden besproken in de raad. Die krijgt het laatste woord. Verwacht wordt dat de raad met het voorstel van het college om de belastingen te verhogen zal instemmen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>