Afbeelding

Brielse senioren biljartvereniging K.O.T. bestaat 40 jaar!

Actueel 93 keer gelezen

BRIELLE – Na realisering in 1974 van het wooncentrum ‘Voorne’ in de Brielse wijk Ommeloop schonk de familie Derks het eerste biljart aan de bewonerscommissie waarna op 6 januari 1975 de vereniging “Krijt Voor Tijd” werd opgericht. Een vereniging voor alleen bewoners van het wooncentrum ‘Voorne’.

Er was plaats voor 3 tafels waarop, naast vrij spelen, ook interne competities werden gespeeld. Ook toen al werden andere verenigingen uitgenodigd om tegen KVT te spelen. In 1978 werd de naam KVT veranderd in K.O.T. (Krijt Op Tijd) en naast de bewoners van het wooncentrum ‘Voorne’ konden nu ook liefhebbers van “buiten” lid worden van de nieuwe vereniging. Zo waren er op enig moment 64 leden waarvan 20 (!!) dames. Goede sfeer en laag drempelig was heel belangrijk.

Nieuwbouw
Nadat het wooncomplex van de gemeente Brielle was overgenomen door de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (S.O.R.) kwam het plan voor totale nieuwbouw waar plaats werd toegezegd aan K.O.T. voor een vergelijkbare ruimte. Er zou wel een hogere huurprijs betaald moeten worden. Via geleidelijke stapjes van € 250,00 per jaar zou de huur opgetrokken worden. De sloop van het complex en de aangekondigde huurverhoging deed veel leden doen besluiten het lidmaatschap op te zeggen, waaronder helaas ook de dames. Het ledenaantal was gehalveerd ! Paniek: wat nu ? De gezellige zaal ‘Klein-Weena’ was verloren. Een tijdelijke ruimte werd gevonden in de fietsenstalling van het nieuwe gebouw D. Echter, de ongekend hoge aangeboden huurprijs en het uitblijven van subsidie door de gemeente Brielle bracht het “water naar de lippen’.

Niet bij de pakken neer
Het toenmalige bestuur weigerde zich bij de ontstane situatie neer te leggen. Het bestuur benaderde de politiek; er is ‘ingesproken’ in raadsvergaderingen. K.O.T. ontving veel begrip en instemming, maar geen toezegging of oplossing.....totdat………………het bestuur werd getipt op een leeg staande ruimte in het souterrain van het gebouw “Les Rives” aan de Oever in de wijk ‘Kleine Goote’. In 2010 werd het eerste contact gelegd met Maasdelta, de eigenaresse van Les Rives, en men was vanaf het begin enthousiast over de plannen die door K.O.T. werden voorgelegd. Echter, het was een kale ruimte zonder enige voorziening. Les Rives heeft naast een Vereniging van Eigenaren Woningen ook een Stichting Recreatieruimte “Les Rives”. Na heel veel vergaderen door het bestuur van K.O.T. met alle betrokkenen is uiteindelijk door Maasdelta een bouwplan gemaakt om de kale ruimte om te toveren in een prachtig onderkomen voor onze club met 3 biljarttafels.

Toekomst:
Na het ‘open huis’ in februari 2012 steeg het ledenaantal gestaag van 32 naar 60 leden. Met veel vertrouwen gaat de biljartvereniging K.O.T. dan ook de toekomst tegemoet. Op 6 januari a.s. zal het 40-jarig jubileum met trots gevierd worden.

Foto: Jos Ujtdehaage

Uit de krant