Samenwerking op Voorne onherstelbaar beschadigd | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
Gregor Rensen, Peter de Jong en Milène Junius, de drie burgemeesters van Voorne
Gregor Rensen, Peter de Jong en Milène Junius, de drie burgemeesters van Voorne

Samenwerking op Voorne onherstelbaar beschadigd

  •   138 keer gelezen   Actueel

Voorne is het westelijke deel van het dubbel-eiland Voorne-Putten. Het wordt door het water van de Bernisse gescheiden van het eiland Putten en samen vormen de twee eilanden de overgang van stedelijk gebied naar landelijkheid.

Door Leo Blok

Voorne vormt daarin het groene gedeelte dat een natuurlijke overgang naar Zeeland vormt en bovendien beschikt over veel toeristische trekpleisters en natuurschoon. Het is al geruime tijd de overduidelijke wens van de Commissaris van de Koning dat de drie gemeenten op Voorne tot een fusie komen naar één gemeente Voorne. Dat heeft op dit moment onvoldoende draagvlak bij de drie gemeenten, zoals ook uit de eindrapportage van Erik van Heijningen blijkt. Als alternatief werd de Ambtelijke Fusie Organisatie bedacht, waarvan de naam later veranderd werd in Werkorganisatie Voorne.

Vooral Brielle en Westvoorne hebben een eigen agenda. Zo wordt in het gemeentehuis van Westvoorne en ook in Brielle door mensen die onbekend wensen te blijven geklaagd dat voor functieboek 1a en 1b (de managementlaag in de nieuwe organisatie) een universitaire studie nodig is. En die titel hebben weinigen in Brielle en Westvoorne. De angst is nu dat managementfuncties niet gelijk worden verdeeld over de drie gemeenten, en dat dit proces niet zorgvuldig gaat verlopen omdat het eigenbelang lijkt te prevaleren. Bronnen in Brielle en Westvoorne die hierover uitlatingen doen, willen niet met naam genoemd worden, uit angst voor repercussies.

Er zijn ondertussen een fors aantal gevallen bekend waarin niet wordt samengewerkt maar op eigen houtje geopereerd. Dit maakt dat er een sfeer is ontstaan waarin mensen worden beschadigd en het vertrouwen weg is. De OR in Hellevoetsluis, op de hoogte van de gang van zaken, stelt in een ongevraagd advies dat het draagvlak onder de samenwerking tussen de drie gemeenten onherstelbaar geweld is aangedaan.

Ook de Ondernemingsraad in Hellevoetsluis werkt aan een gezamenlijke standpuntbepaling waar wordt aangegeven dat managers steevast niet serieus zijn genomen in dit proces en dat het MT geen enkel vertrouwen meer heeft in een goede afloop van de ontwikkeling van Werkorganisatie Voorne. Toch is er nog hoop nu er een externe kwartiermaker wordt aangesteld met een vergaand mandaat boven de drie projectdirecteuren. Geen enkel schip dat een goede koers vaart kent immers drie kapiteins. dat kan alleen tot schipbreuk leiden.

Ook in de politiek druppelen nu eindelijk de aspecten door van dit proces, en ook daar ontstaat een stemming die zich afkeert van de processtappen naar een bij voorbaat niet functionele ambtelijke fusieorganisatie op Voorne. De Werkorganisatie Voorne wordt dan politiek nu vooral gezien als een tussenstap naar één fusiegemeente.

Helaas gaat het niet alleen macht; het gaat ook om geld en statusverlies. Het zal duidelijk zijn er bij een bestuurlijke herindeling maar één burgemeester en maar één gemeentesecretaris nodig zijn. Een aantal mensen zal daarnaast via een sociaal plan in tweede instantie moeten verdwijnen.

Het projectbestuur reageert op de ontstane commotie: "We richten ons vooralsnog op 1-1-2019 voor de vorming van Werkorganisatie Voorne (WOV). Er is onlangs een kwartiermaker aangesteld voor de vorming van de ambtelijke fusie. Eén van de opdrachten van de kwartiermaker is om de planning te onderzoeken. In dit onderzoek kan een andere startdatum van de WOV naar voren komen.

Angst leidt tot verkeerde stellingnames en wat niemand zich realiseert is dat de Provincie op een punt komt dat die een knoop gaat doorhakken zoals dat ook gebeurde op Goeree Overflakkee en bij de grenscorrectie met Oudenhoorn. Blijven kiften in plaats van samenwerken leidt tot een beslissing van bovenaf.

Bedenk daarbij dat ook de naam van Erik van Heijningen circuleert als toekomstig burgemeester van Nissewaard, en je kunt op je vingers natellen hoever één gemeente Voorne-Putten nog van ons af ligt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>