96% van de kinderen in Brielle is gelukkig | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
Een greep uit het onderzoek. Bron GGD Rotterdam-Rijnmond
Een greep uit het onderzoek. Bron GGD Rotterdam-Rijnmond (Foto: )

96% van de kinderen in Brielle is gelukkig

  •   97 keer gelezen   Actueel

Brielle – in 2018 voerde de GGD Rotterdam-Rijnmond een onderzoek uit naar de gezondheid van kinderen tussen de 0 en 12 jaar van de 15 gemeenten in de regio (zonder Rotterdam). De gezondheid en het welzijn van kinderen in Brielle bleek nauwelijks af te wijken van die van de regio.

Maar liefst 95% van de ouders die de vragenlijst invulden, ervoeren de gezondheid van hun kind als goed of heel goed. Brielle is naar verhouding welvarend: in Brielle geeft 3% van de ouders aan moeite te hebben om financieel rond te komen, terwijl dat in de regio bij 9% van de ouders het geval is. Het leeuwendeel van de kinderen gaat graag naar school: 94%. In het onderzoek van 2014 was dat 95%.

Kinderen spelen steeds minder buiten

De kinderen in Brielle bewegen meer en zijn vaker lid van een sportclub dan in de overige gemeenten. Maar Brielle volgt toch ook de trend dat er in vergelijking met het vorige onderzoek van de GGD in 2014 veel minder kinderen buiten spelen.

Nog steeds roken ouders in de buurt van kinderen

Het is verder opmerkelijk dat in de gezinnen van de15 gemeenten in Rotterdam-Rijnmond nog altijd in 5% van de gevallen in huis wordt gerookt waar het kind bij is. Positief is dat dat wel bijna de helft minder is dan eruit kwam bij het onderzoek in 2011.

Op een vrij groot aantal punten scoort Brielle iets lager dan de regio

Verrassend is het verder dat Brielle op een redelijk groot aantal punten net ietsjes minder scoort dan de regio. Dat is het bijvoorbeeld het geval bij de vraag of het kind zich de afgelopen drie maanden vrolijk voelde (In Brielle reageerde 96% positief op deze vraag en in de regio 97%). Ook komen chronische aandoeningen als eczeem, allergie, astma of bronchitis die de kinderen belemmeren in het dagelijks functioneren iets vaker voor(16% tegenover 15%), evenals conflicten of ruzie in huis (24% tegenover 22%).

Het drinken van alcohol door jeugd wordt in Brielle meer geaccepteerd dan elders in de regio

Een cijfer dat er negatief uit springt is de acceptatie van Brielse ouders van het drinken van alcohol door kinderen jonger dan 18 jaar. 21% van hen vindt dat acceptabel; tegenover 13% in de regio. Verrassend is het dat dit cijfer zelfs is toegenomen sinds 2014. Het feit dat Brielse jongeren relatief veel drugs en alcohol gebruiken komt herhaaldelijk terug in onderzoeken. Het Brielse gemeentebestuur is al jaren bezig met programma's om dat terug te dringen


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>