Hellevoetse raad onderzoekt verdere samenwerking op Voorne | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl

Hellevoetse raad onderzoekt verdere samenwerking op Voorne

  •   55 keer gelezen   Actueel

Regio - Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis met een motie de voorbereidingen voor de werkorganisatie Voorne (WOV) stopgezet omdat tijdens het Voorns Beraad gebleken was dat de  WOV niet het  juiste middel was om de samenwerking verder vorm te geven. Dat is met het persbericht van 17 december nog eens nader verduidelijkt. Er is toen tevens aangegeven dat de samenwerking op Voorne wel ambtelijk en bestuurlijk voortgezet en zelfs geïntensiveerd moest worden.

In Westvoorne en Brielle lopen reeds twee onderzoeken naar mogelijke samenwerkingsvormen. Door alle raadsfracties in Hellevoetsluis is natuurlijk ook nagedacht over de vormgeving en de inhoud van de toekomstige samenwerking. Dat heeft ertoe geleid dat er afgelopen week een werkgroep is ingesteld die bestaat uit de fractievoorzitters van de zes politieke partijen uit de Hellevoetse gemeenteraad. Deze werkgroep heeft een duidelijke voorkeur om samen met de gemeenten Westvoorne en Brielle op een nog nader te bepalen termijn te komen tot de vorming van één gemeente Voorne, maar wacht de resultaten van de onderzoeken van de andere twee gemeenten natuurlijk met spanning af. De werkgroep stelt zich ten doel om te onderzoeken hoe samenwerking op de meest doeltreffende manier in relatie tot de verschillende scenario's van de andere twee gemeenten gestalte kan krijgen, waarbij:

1. bewoners, bedrijven en maatschappelijke en culturele verenigingen op Voorne voorop staan.

2. de culturele waarde en eigenheid van alle dorpen en kernen op Voorne behouden blijven evenals de daarbij behorende festiviteiten en vieringen, zoals het Brielse 1 april feest, het Tinte feest in Westvoorne, de Vestingdagen in Hellevoetsluis etc.

3. de wensen en noden van inwoners, bedrijven en maatschappelijke en culturele instellingen goed inzichtelijk worden gemaakt en daar optimaal rekening mee wordt gehouden.

Het resultaat van dit onderzoek zal vervolgens gelegd worden naast de oordelen van onze twee buurgemeenten om vast te stellen waar we het met elkaar eens zijn, waar onze visies verschillen en waarom, en hoe we uiteindelijk tot elkaar kunnen komen. De werkgroep streeft ernaar de resultaten van haar onderzoek in elk geval in het voorjaar te presenteren, hetgeen natuurlijk mede afhankelijk is van de voortgang van de onderzoeken van de beide andere gemeenten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>