Zuinige reactie op demonstratie scholieren | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
Foto:

Zuinige reactie op demonstratie scholieren

  •   81 keer gelezen   Actueel

Brielle: 'Jongeren laat je horen' roept burgemeester Gregor Rensen op in zijn blog. Hij doet deze oproep naar aanleiding van de demonstratie van scholieren voor een beter klimaatbeleid op het Malieveld en vindt dat een deel van politiek Den Haag een beetje zuinig reageerde.

"De demonstratie deed mij denken aan mijn eigen eerste demonstratie. Dat was in 1971, ik zat toen in de tweede klas van de middelbare school. Scholieren van de drie lycea in Almelo besloten op een gewone schooldag te demonstreren tegen de oorlog in Vietnam. Uiteraard wilde de schoolleiding daar geen toestemming voor geven, maar dat belette niet dat enkele honderden scholieren gehoor gaven aan de oproep om te komen demonstreren op de Markt.

Het was de eerste demonstratie van mijn leven. Daarna zijn er nog verschillende geweest: tegen kernenergie, tegen ultracentrifuge, tegen de apartheid, tegen het wrede Franco-regiem in Spanje, tegen de kruisraketten en voor de vrede. Allemaal nationale of internationale thema's. Ik herinner mij slechts enkele demonstraties over lokale onderwerpen, over goede sociaal huurwoningen die moesten wijken voor een parkeergarage en veiliger fietsverbindingen in Nijmegen.
Ik weet niet of er ook scholieren uit Brielle hebben meegedaan afgelopen week. Ik hoop van wel. Want ook al hebben demonstraties zelden direct effect, het gaf mij altijd het gevoel dat je je ergens positief voor had ingezet, je zorgen had gedeeld en je idealen had nagestreefd. Ik begrijp daarom heel goed waarom afgelopen week zoveel scholieren op het Haagse Malieveld gingen demonstreren. Hun oprechte zorgen om het klimaat kunnen niet genoeg voor het voetlicht worden gebracht. Ik vind het hoopvol dat deze scholieren niet aan de kant blijven staan. Ik hoop dat het de scholieren ook veel inspiratie heeft gegeven om zich ook op andere gebieden nog meer met hun eigen toekomst te gaan bemoeien. Ik zou het toejuichen als ook in Brielle de jongeren aandacht vragen voor onderwerpen die voor hen van belang zijn.
Ik snap dan ook niet waarom het kabinet en een deel van de politieke partijen zo zuinig op de demonstratie reageerden. Je zou toch een gat in de lucht moeten springen om zoveel compassie van jongeren. Maar in plaats van de scholieren uit te nodigen om debatten te organiseren, met de politieke partijen de discussie aan te gaan, bleef het bij de flauwe reactie dat het kabinet al veel doet en zelfs meer dan andere landen. En dat het geen zin heeft als de grote industriële naties niet hetzelfde doen. Alsof dat reden is om het er hier maar niet meer over te hebben. Buitengewoon sneu is dat! Ik nodig alle Brielse jongeren uit om met elkaar in gesprek te gaan over dit soort onderwerpen. Durf daarbij ook de gemeente en lokale politiek te betrekken!"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>