Verwaarlozing woningen in Brielle | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl

Verwaarlozing woningen in Brielle

  •   811 keer gelezen   Actueel

Brielle – het CDA heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de toenemende signalen van onvrede over de meer dan maximale bewoning door arbeidsmigranten van huizen in Brielle en de verwaarlozing die daarvan het gevolg is.

Deze problematiek speelt vooral in de wijken Zuurland, Kleine Goote, Plantage en Rugge. Inwoners hebben aangegeven geen klachten in te willen dienen bij de gemeente Brielle door het intimiderende gedrag van de huiseigenaren die hun huis op deze manier verhuren. Het piepsysteem werkt dus niet.

Statushouders en urgentiegevallen
Naast de signalen over de huisvesting van migranten, zijn er onder de inwoners ook vragen en onduidelijkheden over de huisvesting van statushouders. Hoeveel statushouders dient de gemeente Brielle bijvoorbeeld jaarlijks te huisvesten en is dat aantal door het Rijk opgelegd? Er zijn berichten dat sommige gemeenten zich niet meer aan deze opdracht houden. Het CDA vraagt zich verder af hoeveel huisvesting er jaarlijks beschikbaar is voor urgentiegevallen onder de inwoners van Brielle en of er daarvoor wachtlijsten zijn. De fractie wil nogmaals duidelijk aangeven van mening te zijn dat beide genoemde groepen, zowel arbeidsmigranten als statushouders, adequate huisvesting dienen te hebben, maar dat dit in gelijke mate geldt voor de inwoners van Brielle, die in een urgente situatie terecht komen. Het antwoord van het College wordt verwacht voor de raadsvergadering van 2 juli a.s.

De problemen spelen overigens niet alleen in Brielle, maar op het hele eiland Voorne-Putten. Al jaren zijn de gemeenten bezig om voor deze problematiek een gezamenlijke aanpak van de grond te krijgen, maar dat lijkt maar niet te lukken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>