Banenafspraak helpt bij het grote tekort aan personeel | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl

Banenafspraak helpt bij het grote tekort aan personeel

  •   33 keer gelezen   Actueel

Het potentieel op de arbeidsmarkt begint steeds beperkter te worden doordat het WW-bestand verkleint. In Groot-Rijnmond daalde het aantal WW-uitkeringen sterker dan in Nederland; namelijk met 4,5% tegenover 3,8% landelijke daling. Daarom moet vooral nu serieus werk gemaakt worden van al het beschikbare talent op de arbeidsmarkt. De banenafspraak maakt dat goed mogelijk. UWV speelt daarin een belangrijke rol door werkgevers te ondersteunen met bedrijfsadvies en de begeleiding van werkzoekenden met een Wajong-uitkering.

Het WW-bestand blijft landelijk slinken en doet dat in Groot-Rijnmond nog meer uitgesproken. Eind april 2019 verstrekte UWV 26.377 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat waren er 1.261 minder dan in maart, een daling van 4,6% die sterker is dan de landelijke trend van -3,8%. Het WW-percentage - het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking - nam licht af en kwam uit op 2,5% voor Drechtsteden, 1,9% voor Gorinchem en 3,0% voor Rijnmond (het landelijk gemiddelde bedraagt 2,8%). In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Rijnmond met 17,5%, in Drechtsteden en Gorinchem zelfs met respectievelijk 22,2% en 24,8%.

Banenafspraak: 125.000 extra banen tot 2025 voor een inclusieve arbeidsmarkt
Ondanks de hoogconjunctuur komt niet iedereen even gemakkelijk aan het werk. Zo hebben werkzoekenden met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld nog altijd relatief veel moeite om een baan te vinden. De banenafspraak, voortvloeiend uit het sociaal akkoord van 2013, voorziet in het creëren van 125.000 extra banen tot 2025 voor werkzoekenden uit het doelgroepenregister. Dit zijn werkzoekenden met een Wajong-uitkering of werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet (de voormalige bijstand). Met de banenafspraak verwachten overheid en werkgevers dat ook deze mensen aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt.

UWV heeft recent de regionale trendrapportage banenafspraak gepubliceerd. Uit deze rapportage blijkt dat er sprake is van een stijgende lijn in het doelgroepenregister: eind 2018 telde het 22.631 personen in Groot-Rijnmond, een stijging van 11% ten opzichte van 2017.

Begeleiding en ondersteuning vanuit UWV
UWV ondersteunt werkgevers die inclusief willen ondernemen en werkgelegenheid willen creëren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Door middel van een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie schetst UWV bijvoorbeeld duidelijk waar in het bedrijfsproces taken te vinden zijn die door personen uit het doelgroepenregister kunnen worden vervuld.

Daarnaast begeleidt en ondersteunt UWV mensen met een Wajong-uitkering in het vinden van werk. Zo heeft op 10 april een kick-off plaatsgevonden bij FC Dordrecht van een praktijkgericht opleidingstraject voor Wajongers. Dit traject is tot stand gekomen door een samenwerking tussen UWV, gemeente Dordrecht, FC Dordrecht en Just4Work. Zeven jongeren worden in 12 weken voorbereid op de arbeidsmarkt door ze te trainen op werknemers- en sollicitatievaardigheden. De praktijkervaring doen zij op bij FC Dordrecht. Het gehele traject is erop gericht om de deelnemers uit te laten stromen naar werk. Marleen van Vrijaldenhoven, adviseur werkgeversdiensten UWV: "Het is mooi om te zien hoe goed de deelnemers zich inzetten en er nu al een ontwikkeling merkbaar is. Eén van de deelnemers start  zelfs al met een baan. Dat is natuurlijk zijn eigen verdienste, maar de training heeft ongetwijfeld een bijdrage geleverd.''

Uit de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2018 blijkt dat Wajongers relatief vaak werken in de agrarische sector, detailhandel, schoonmaak of uitzendbranche en vooral onderdak vinden bij kleine ondernemingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>