De dag waarvan we wisten dat hij komen zou.... | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
Er is een nieuwe financiële werkelijkheid voor Brielle ontstaan. Afbeelding: omslag van de kadernota van de gemeente Brielle.
Er is een nieuwe financiële werkelijkheid voor Brielle ontstaan. Afbeelding: omslag van de kadernota van de gemeente Brielle. (Foto: )

De dag waarvan we wisten dat hij komen zou....

  •   135 keer gelezen   Actueel

Brielle – Met deze woorden startte CDA'er Jan Wolters zijn commentaar op de kadernota, waarin het College luid en duidelijk het signaal afgeeft van de noodzaak tot bezuinigen.

Na jaren te hebben kunnen putten uit de overvloedige reserves die ontstonden toen het sociale woningbezit in 2015 voor 145 miljoen aan Vestia werd verkocht, zal Brielle toch echt de buikriem aan moeten trekken. Het geld is voor een groot deel op; de komende jaren zal er alles aan moeten worden gedaan om de begroting duurzaam in evenwicht te krijgen. Gebruikelijk is dat het College in een dergelijke situatie bezuinigingsvoorstellen doet. Met de nieuwe wind die er waait sinds het aantreden van de lokale partij IBGB, werd het deze keer aan de Raad overgelaten passende suggesties te doen. Er werd daar tijdens de raadsvergadering begin juli zo serieus en creatief werk van gemaakt, dat de Raad een complimentje kreeg van het college.

Niet bezuinigen op zorg en welzijn
Over één ding bleken de Brielse politieke partijen het eens. Er mag beslist niet bezuinigd worden op zorg- en welzijnstaken, zeker omdat het budget voor zorg in Brielle op dit moment zelfs wat magertjes afsteekt bij dat van andere gemeenten. Ook leek het besef aanwezig dat aan een verhoging van de woonlasten niet valt te ontkomen. De woonlasten in Brielle zijn een van de laagste in Nederland, 30% lager bijvoorbeeld dan in Westvoorne. Bij het doen van bezuinigingssuggesties ging het CDA wel het verst. De partij deed onder andere voorstellen voor een bezuinigingsoperatie bij het museum, het afstoten van het Stenen Baak dat op Westvoorns grondgebied staat en een afslanking van het ambtenarenapparaat. Uit een benchmarkonderzoek van Berenschot is gebleken dat Brielle voor een gemeente van deze omvang ontzettend veel uitgeeft aan cultuur en dat de ambtelijke organisatie er naar verhouding enorm duur is. D66 vond dat Brielle met zijn rijke historie en bijzondere geschiedenis een heel specifieke achtergrond heeft en dat daar hogere uitgaven voor cultuur bij horen. De PvdA verraste met de uitspraak betaald parkeren in Brielle niet bij voorbaat uit te willen sluiten en de VVD deed de wenkbrauwen omhoog gaan met het statement dat ondernemers af en toe best mee zouden kunnen betalen aan de talrijke promotionele activiteiten die er in Brielle plaatsvinden.

Echt heel dramatisch is het overigens allemaal nog niet. Brielle staat er nog steeds gezond voor met haar relatief grote aantal voorzieningen en haar geringe aantal leningen.Veel geld zit in stenen, zoals de mooie scholen, dorpshuis, theater en sportpark. De instandhouding daarvan kost echter ook veel geld. Het College gaat nu puzzelen over de suggesties van de raad en verwacht in september met concrete voorstellen te kunnen komen met een daarbij behorende financiële doorrekening.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>