[Wie wat bewaart...die weet wat!] Let niet op het bedrag... | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wie wat bewaart...die weet wat!

Let niet op het bedrag...

  •   32 keer gelezen

In januari 1920 werd de gemeentebode Willem Hovestreijdt (62jr) gehuldigd vanwege zijn 25-jarig jubileum. Bij die gelegenheid hield burgemeester Egter van Wissekerke een toespraak, die het wel verdiend om te worden herlezen: "Na (…) de betrekking van agent van politie te hebben vervuld, benoemde de Raad u op grond van uw uitnemend gedrag tot Gemeentebode, tevens conciërge van het Raadhuis. Gij hebt die beide betrekkingen steeds ijverig, eerlijk, plichtsgetrouw vervuld. En dat de Raad dit op prijs stelt mag daaruit blijken, dat hij u heden een bewijs van waardering niet wil onthouden. Ik verzoek u niet zozeer op het bedrag der beloning, dat betrekkelijk gering is te letten, doch meer op de bedoeling daarvan, welke dient om u te bewijzen dat uwe werkzaamheden gewaardeerd worden. Gij hebt het ambt van conciërge, hierin wakker bijgestaan door uwe echtgenote Jenneke Voorderman en door hare assistenten, van wie ik slechts vermeld de tegenwoordige titularis Ida Goudswaard, op uitmuntende wijze vervuld; zowel Raadzaal als de andere vertrekken van het raadhuis zien er steeds keurig netjes uit. Ik geloof Hovestreijdt, dat gij het in den beginne niet erg prettig vond dat ik in tegenstelling met mijn ambtsvoorganger die bij zich aan huis zijn werk verrichte, dagelijks op het raadhuis zitting ging houden, doch weldra waart gij daaraan gewend en vind ik mijn kamer steeds in orde en in den winter goed verwarmd. (…) ik wens u ten slotte hartelijk geluk met den dag van heden en bied u uit naam van den raad als blijk van waardering van de door u bewezen diensten dit couvert met inhoud aan; let niet op het bedrag dat in het couvert aanwezig is, doch let, ik herhaal het, op de bedoeling van de gift u hierbij geschonken."

Aart van der Houwen (aa.vander houwen@streekarchiefvp.nl)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>