Impressie toekomstige inrichting 1-april monument. Bron: Rho-adviseurs
Impressie toekomstige inrichting 1-april monument. Bron: Rho-adviseurs

Ver voor 1 april 2022 is de strijd om de Noordpoort al begonnen

Algemeen 998 keer gelezen

Ver voor de dag dat op 1 april 2022 het grootse jubileum gevierd zal worden dat Brielle 450 jaar geleden van de Spanjaarden werd bevrijd, is de strijd om de Noordpoort gaande. Voor alle duidelijkheid: het gaat deze keer niet om de strijd van de Geuzen tegen de Spanjaarden, maar die van de voor- en tegenstanders van de bouw van de houten verbeelding van de Noordpoort die op 1 april 2022 zal moeten zijn verrezen op de plek van het 1-april monument.

Een grote groep Briellenaren verzet zich tegen het minimaal € 450.000 kostende bouwwerk van accoya-hout dat onder gunstige omstandigheden een maximale levensduur van 50 jaar zal hebben. Ruim achthonderd inwoners tekenden de petitie ertegen, die is opgezet door Briellenaar van Aad Vermeulen. De ondertekenaars zien de bouw als verspilling van gemeentegeld en verwachten dat het een vandalismegevoelige hangplek wordt. Het geld kan in Brielle op andere plekken veel beter gebruikt worden. Ze zijn het er helemaal mee eens dat de historie op deze bijzondere plek beter zichtbaar moet worden gemaakt en dat het er mooier moet gaan uitzien. Dat hoeft echter niet door middel van deze ‘geld verspillende’ en vandalismegevoelige toren. Er zijn genoeg alternatieve ideeën voor de inrichting.

Iconische plek
De voorstanders denken dat er een iconische plek zal ontstaan die Brielle heel aantrekkelijk maakt en toeristen zal lokken. “Als wij er niet meer zijn, zullen de generaties na ons nog van dit kunstwerk kunnen genieten, aldus VVD raadslid Anneke Witte die kennelijk onvoldoende op de hoogte was van de levensduur van het kunstwerk. PvdA-lid Ben van Stijn vergeleek de situatie in Brielle zelfs met de Eiffeltoren. Ook tegen de bouw daarvan werd indertijd heftig geprotesteerd. Hij trok de conclusie dat kunst waar niet tegen wordt geprotesteerd, eigenlijk misschien geen echte kunst is.

Te lang gewacht?
Ondanks de handtekeningen tegen en het smeekschrift dat werd ingediend door Björn Middel namens de Stichting Noordpoort, werd In de raadsvergadering van 27 oktober toch de vervolgstap gezet die moet leiden tot de totstandkoming van het skelet. Er werd besloten de ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, die nodig is omdat de bouw in strijd is met het bestemmingsplan van de vesting. Coalitiepartijen IBGB, VVD en PvdA stemden voor en oppositiepartijen D66 en CDA stemden tegen. Het CDA vindt de toren kostbaar en de bouw ervan niet gepast in deze moeilijke tijden. Oppositiepartij D66 stelde dat niet aan de mening van zoveel Briellenaren voorbij mag worden gegaan: vóór besluiten te nemen, zou er eerst overleg moeten zijn met de Stichting Noordpoort. Met uitzondering van het CDA, vond het overgrote deel van de raadsleden dat de inspraak goed was georganiseerd en dat iedereen de gelegenheid had gekregen zijn zegje te doen. De lijst van erbij betrokken verenigingen, organisaties was indrukwekkend. Maar inspraak is niet oneindig. Ook van de inwoners mag inspanning worden verwacht. D66 onderstreepte dat, met de kanttekening dat er kennelijk toch iets mis is gegaan en er dat er door nu niet naar de inwoners te luisteren, straks grote problemen verwacht kunnen worden.

Doorgaan met acties 
Björn Middel zegt dat de stichting doorgaat met acties. Zelf heeft hij nog niemand ontdekt die voor het project is. Dat de 1-april Vereniging en de Werkgroep Kanonnen en Affuiten voorstanders zijn van het project, vindt hij zo’n beetje hetzelfde als de slager die zijn eigen vlees keurt. Wat betreft het besluit van de raad is hij vooral verbaasd over het voorstemmen van IBGB, Inwonersbelang gemeente Brielle, dat zes zetels won bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen met de slogan : “de praat van de straat vertalen naar de raad”. Mensen kunnen misschien zeggen dat over smaak niet valt te twisten, maar het pompeuze bouwwerk dat Ro&Ad voor de plek van het 1 april-monument heeft ontworpen, past echt niet op onze mooie groene, Brielse Wallen.” De gemeente Brielle heeft wel toegezegd in gesprek te zullen blijven met het comité.

Voor- of tegen?
Steun voor het skelet kan worden betuigd via facebook: ‘VOOR de Noordpoort Brielle 2022’ Tegen? Tik in uw browser of op facebook de volgende zoektekst in: ‘petitie brielle aad vermeulen’. Op facebook kunt u ook vinden waar de locaties van de handtekeningenkastjes zijn waarin formulieren liggen die u met de pen kunt tekenen.

Reacties ondertekenaars
JB: “In 2019 heeft de gemeente Brielle aangegeven dat er structureel geld tekort is. Dit was nog voor de Corona crisis. Nu wil deze zelfde gemeente tegen de wil van een groot deel van de inwoners een plan doordrukken om miljoen(en) uit te geven aan een houten constructie die geen historische waarde heeft en de locatie geen recht doet.” PV: “Laat het alsjeblieft niet gebeuren om dit mooie plekje te verzieken met zo’n dwaas voorstel. Toeristen willen juist bekijken hoe het er ongeveer uitzag tijdens de inname SB: Ik ben tegen zo’n hoog, brandbaar bouwwerk dat de privacy van heel veel mensen ontneemt. YdG: “Een lelijke kermisattractie, zonde van het geld en de historische achtergrond van de locatie” KS: “Dit gedrocht wordt zo in brand gestoken. Kies voor metalen model poort à la Delftse Poort in Rotterdam en niet voor deze rotzooi!.” JJP: “Ik ben tegen een investering van 1 miljoen met minimaal rendement terwijl het geld hard op andere plekken nodig is.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant