Bastion IX
Bastion IX

Onderzoek funderingsresten Noordpoort

Algemeen 698 keer gelezen

Brielle - Aankomende drie weken vindt er onderzoek plaats op bastion IX naar de funderingsresten van de Noordpoort en stadsmuren. Op maandag 16 november 2020 wordt er gestart met een archeologisch proefsleuvenonderzoek. Op locatie wordt een deel van de fundering van de Noordpoort en de stadsmuren blootgelegd. Naar verwachting duren deze werkzaamheden maximaal drie dagen.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de verdere planuitwerking van bastion IX. Dit is de plek waar de Geuzen op 1 april 1572 via de Noordpoort de stad bestormden. Al enkele jaren wordt er gewerkt aan plannen voor de opwaardering van deze historisch belangrijke locatie. In overleg met vele participanten heeft RO&AD architecten een ontwerp gemaakt. Een belangrijk onderdeel daarvan is een abstracte reconstructie van de Noordpoort. De reconstructie wordt in hout uitgevoerd en op de funderingsresten van de oorspronkelijke Noordpoort geplaatst. Ook wordt het maaiveld verdiept, zodat de nog aanwezige fundatie in zicht komt. In het bestaande talud komen halve treden waardoor het een verblijfplek wordt voor bewoners en bezoekers.

Verdere onderzoeken 
Na het proefsleuvenonderzoek wordt de sondering gemaakt waarmee de draagkracht van de grond wordt bepaald. Naar verwachting gebeurt dit in de week van 23 november 2020. De week daarop worden er monsters van het metselwerk genomen. De geplande onderzoeken zijn nodig om de archeologische en bouwhistorische waarde van de Noordpoort fundering en de stadsmuren in kaart te brengen, en om de technische uitwerking van het plan te kunnen voltooien. Dronebeelden

Gelet op de COVID-19 adviezen en richtlijnen van het RIVM wordt een bezoek aan de locatie tijdens het onderzoek afgeraden. Van het proefsleuvenonderzoek worden dronebeelden gemaakt, deze beelden worden op de gemeentelijke website geplaatst. Meer informatie over bastion IX en het 1 aprilmonument is de vinden op www.brielle.nl/1aprilmonument.

Uit de krant