Bij een rondje langs de proefveldjes worden ervaringen uitgewisseld. In de Hoeksewaard is het collectief van boeren al 20 jaar bezig met de aanleg van groene akkerranden. Een derde van de boeren doet daar al mee.
Bij een rondje langs de proefveldjes worden ervaringen uitgewisseld. In de Hoeksewaard is het collectief van boeren al 20 jaar bezig met de aanleg van groene akkerranden. Een derde van de boeren doet daar al mee.

Bloeiende akkerranden: mooi en ook nog eens goed voor het milieu

Algemeen 175 keer gelezen

Voorne - Sinds 2018 worden er bloeiende akkerranden ingezaaid op Voorne-Putten. Deze zomer waren ze wel extra mooi. Recreërende fietsers genoten van de ‘pret’-stroken zoals ze door de boeren worden genoemd.

Het is de bedoeling dat er nog meer komen. Want ze zijn niet alleen mooi, maar ook goed voor de biodiversiteit, de plaagbestrijding en de waterkwaliteit. De bloemenweelde in de akkerranden trekt onder meer roofwantsen en sluipwespen aan die in de aangrenzende akker op jacht gaan naar voor het gewas schadelijke insecten zoals luizen, graanhaantjes en trips en akkervogels gedijen bij het insectenaanbod. 

Een groot aantal organisaties, waaronder de universiteit van Wageningen en collectieven van boeren, is voortdurend bezig met het verder ontwikkelen en promoten van de groene randen op de Zuid-Hollandse eilanden en in de rest van Nederland. Op 27 augustus organiseerden zij een voorlichtingsbijeenkomst voor de groenbeheerders en akkerbouwers op Voorne-Putten. Gastheer was akkerbouwer Jacob Noordermeer in Zwartewaal, zelf een enthousiast voorstander van duurzame landbouw. 

Wethouder André Schoon benadrukte dat de gemeente Brielle de initiatieven voor een groene, duurzame omgeving van harte ondersteunt. Samen met de andere gemeenten op Voorne zijn er in en om Brielle al acht kreken aangelegd. Bermen worden natuurgericht beheerd. Ook initiatieven van burgers worden van harte toegejuicht. De wethouder noemde hierbij het voorbeeld van de aanleg van een idylle en een natuurspeeltuin in Meeuwenoord.

Proefveldjes met zaaimengsels
Op de boerderij van Jacob Noordermeer zijn onder begeleiding van de Universiteit van Wageningen een aantal proefveldjes ingezaaid met verschillende bloemenmengsels. Elk veldje is specifiek gericht op een bepaald doel of een bepaald gewas.

Het ‘Dordtse’ zaadmengsel met onder andere felrode klaprozen, blauwe korenbloemen en roze cosmea, bleek 27 augustus de favoriet van veel bezoekers. Door de kleurige bloemen is dit mengsel bij uitstek geschikt voor de ‘pret’-stroken. Dat er door deze stroken veel drukte van recreanten is ontstaan bij de akkers, vinden de boeren niet erg. Een Voornse akkerbouwer: ‘We zijn er blij mee dat ons vak zo in de belangstelling is komen te staan.’

De andere veldjes met zaaimengsels zien er ook prachtig uit, maar zijn wat minder kleurig. Hun doel is vooral het reguleren van natuurlijke plagen en het bieden van een leefmilieu voor (weide)vogels en andere dieren. Zo is er een phaceliamengsel dat wordt gebruikt voor het bestrijden van luizen en voedsel biedt aan hommels en andere bijensoorten. Of een zandhommelmengsel dat specifiek is ontwikkeld voor de zandhommel, een bedreigde bijensoort in Voorne-Putten. Daarnaast zijn er meerjarige mengsels.  

Metingen van het Waterschap laten zien dat de waterkwaliteit op Voorne-Putten  is verbeterd. Dat komt door het afgenomen gebruik van gewasbeschermende middelen en het feit dat de stroken een buffer vormen tussen de akkers en het water. Irene Bouwma, onderzoeker bij de Universiteit van Wageningen is daar heel tevreden mee. Minder tevreden is ze met het bijplaatsen van bijenkasten. Hoe leuk deze kasten ook zijn, er moeten er niet meer komen. De honingbijen kapen in de akkerbermen het stuifmeel en de honing weg van de nuttige hommels en andere bijen die helpen bij de plaagbestrijding.

Voor wie zelf ook graag een mooie bloeiende tuin wil hebben: de zaadmengsels zijn ook voor particulieren te koop bij Van Dijke Zaden in Sint-Annaland.

Uit de krant

Uit de krant