Afbeelding

Subsidieloket Zuid-Hollands Mediafonds geopend

Algemeen 30 keer gelezen

De provincie Zuid-Holland opent van 1 tot en met 21 januari 2022 wederom het subsidieloket van het Zuid-Hollands Mediafonds. Via dit subsidieloket kunnen journalisten en mediaorganisaties een aanvraag indienen. Ook gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland kunnen weer een aanvraag indienen. Voor het jaar 2022 is in totaal €332.000 beschikbaar. Daarvan wordt €75.000 ingezet voor de gemeentelijke mediafondsen, de overige €257.000 is beschikbaar voor aanvragen van journalistieke producties.

De subsidieregeling heeft een succesvol eerste jaar achter de rug, aldus gedeputeerde Berend Potjer: “We zien dat de journalistiek in toenemende mate onder druk staat. We weten allemaal dat onafhankelijke journalistiek belangrijk is in een democratische samenleving, onder andere omdat journalistiek inwoners informeert en bijdraagt aan het publieke debat. Daarom zijn we blij dat we als provincie de Zuid-Hollandse journalistiek een steun in de rug kunnen geven met deze regeling.”

Spreiding en variatie

De aanvragen van het afgelopen jaar waren afkomstig uit alle delen van de provincie en gaan over allerlei uiteenlopende onderwerpen, zoals de chemische fabriek Croda midden in een woonwijk in Gouda en de moeilijke zoektocht naar een woning in de Rotterdamse regio. Gevestigde mediapartijen maar ook nieuwe en lokale initiatieven stuurden hun aanvragen in. Het resultaat is een reeks aan producties die verschijnen of al zijn verschenen in kranten, in documentaires op radio/tv, in internetpublicaties en combinaties hiervan.

Verantwoordelijkheid

Voorheen zette de provincie veel advertenties in huis-aan-huisbladen vanwege allerlei kennisgevingen. Omdat die intussen allemaal digitaal worden gepubliceerd op overheid.nl, is in Provinciale Staten enkele jaren geleden een motie aangenomen om het vrijgekomen bedrag in te zetten voor de lokale en regionale journalistiek. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “We hebben de Universiteit Leiden onderzoek laten doen naar de staat van de Zuid-Hollandse journalistiek. Daaruit bleek dat de journalistiek het in heel Zuid-Holland moeilijk heeft, zeker in het landelijk gebied. Daarom zien Gedeputeerde Staten het als hun verantwoordelijkheid om financiële ondersteuning te bieden aan journalistieke (kwaliteits)producties.”

Subsidieregels verduidelijkt

Met de ervaringen van 2 aanvraagrondes in januari en september is de subsidieregeling nog eens kritisch tegen het licht gehouden. De gehanteerde definities van journalistieke productie, mediaorganisatie en coproductie hebben bij verschillende aanvragers tot verwarring geleid en zijn daarom verduidelijkt. Daarnaast is inzichtelijker gemaakt hoe punten kunnen worden gescoord als het een onderwerp in een kleine gemeente betreft en als sprake is van coproductie.

Uit de krant