Bert Groeneweg, 3e van links, kreeg van de collega's bij de brandweer een onvergetelijk afscheid. Hij was dan ook maar liefst 42 jaar brandweerman in hart en nieren. (foto: pr)
Bert Groeneweg, 3e van links, kreeg van de collega's bij de brandweer een onvergetelijk afscheid. Hij was dan ook maar liefst 42 jaar brandweerman in hart en nieren. (foto: pr)

‘Icoon van de brandweer’ Bert Groeneweg zwaait na 42 jaar af

Algemeen 189 keer gelezen

Laat in het Rijnmondgebied bij een willekeurige brandweerman of vrouw de naam Bert Groeneweg vallen en iedereen weet direct over wie het gaat. Na 42 jaar werkelijk van alles binnen de brandweer gedaan te hebben is hij net voor de kerst met pre-pensioen gegaan.

door Conno Bochoven

Goudswaard - Bert was naast professioneel brandweerman tevens 30 jaar vrijwilliger bij de brandweer in zijn woonplaats Goudswaard. Zijn werk lag echter voornamelijk bij de industriële brandweer. En daar komen nogal specifieke vaardigheden bij kijken.
‘In Goudswaard kan er hoogstens brand uitbreken in een boerderij of een woning’, legt Bert uit, ‘maar in de Europoort ligt dat iets anders. Je loopt in principe bij de straat oversteken meer risico, maar als het daar fout gaat kan het ook goed mis gaan.
Het was mijn taak calamiteiten te voorkomen of in de kiem te smoren. Desondanks heb ik helaas wel ongelukken meegemaakt, zelfs met dodelijke afloop.’

Opleidingen
Groeneweg was de laatste 25 jaar brandweercommandant bij olie raffinaderij Gunvor Petroleum in de Europoort. Terugblikkend heeft hij een enorme lijst aan taken vervuld. ‘Zo was ik 15 jaar ABWC wedstrijdleider voor Zuid-Holland’, vervolgt Bert, ‘maar ik heb vooral veel gedaan op het gebied van opleidingen, lesgeven en examineren op alle brandweer niveaus. Ik heb voor dat doel lesmateriaal ontwikkeld voor de Rijks opleidingen bedrijfsbrandweer manschap en bedrijfsbrandweer bevelvoerder.’
Bert trainde scheepsbemanningen, luchthavenbrandweren en personeel van petro-chemische industrieën. Zijn werk bracht hem over de hele wereld. ‘Tot aan Thailand toe, ik werkte toen nog voor RISC, het huidige RelayOnNutec, op de Maasvlakte.
Er kwamen brandweermensen overal vandaan, uit Duitsland, Australië, de Filipijnen en Kuwait. Iedereen werkt in die branche op hetzelfde niveau, wereldwijd gelden vaste standaarden. Het was een drukke baan, maar mooi werk, er zit zoveel in.’

Testen en inspecteren
Bert heeft zijn werk altijd als zeer veelomvattend ervaren. ‘Er komt heel veel bij kijken. Naast opleidingen moet je bijvoorbeeld doorlopend testen en inspecteren. Werken systemen naar behoren, zijn er reparaties of aanpassingen nodig, alle materialen moeten op orde zijn voor de verlening van vergunningen.
Je hebt ook een adviserende taak bij nieuwbouw van installaties of verbouw. Of de aanschaf van materialen zoals Industriële brandweervoertuigen. Je zet alles op alles om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.’ Ook de administratie van alle testen van vaste en mobiele (voertuigen) moet op orde zijn, zodat de overheden bij een inspectie kunnen zien of testen uitgevoerd zijn en of alle voertuigen en blusmiddelen aan de gestelde eisen voldoen.

Samenwerken
Het besluit van de 63-jarige brandweerexpert om te stoppen heeft hij zelf genomen. ‘Ik heb lang hard gewerkt, ik leef er al een tijdje naar toe om het rustiger aan te gaan doen. Ik heb heel veel mogen doen voor de brandweer, had een eigen toko en goeie contacten. Dat is in dit werk van groot belang. Weten wat er gebeurt.
Samenwerking is in dit werk cruciaal. Daarom was ik ook voorzitter of lid van diverse brandweer gerelateerde werkgroepen in het Rotterdamse havengebied.’

Icoon
En dan het afscheid, het werd een onvergetelijk gebeuren voor Bert. ‘In één woord fenomenaal, daar hebben ze echt werk van gemaakt. Ik kijk er met heel veel genoegen op terug. Er stond een erehaag aan brandweervoertuigen. Veel mooie cadeaus en heel veel leuke reacties op de sociale media. Dat gaat nog steeds door.
“Een icoon van de brandweer neemt afscheid” werd er gezegd tijdens de toespraken. Dat doet je goed. Dan mag je misschien toch wel een beetje concluderen dat je het best goed gedaan hebt?’

Uit de krant