Afbeelding

GroenLinks en PvdA samen de verkiezingen in

Algemeen 9 keer gelezen

Voorne aan Zee – Tijdens de eerste gezamenlijke Algemene Ledenvergadering van GroenLinks/PvdA op zaterdag 2 juli, is de kandidatenlijst vastgesteld. Bert van Ravenhorst voert als lijsttrekker de gezamenlijke lijst aan, met Bianca Verschoor op nummer twee. GroenLinks/PvdA slaan de handen ineen om in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee de stem van de progressieve kiezer te laten horen.

In de aanloop naar de herindelingsverkiezingen in november 2022 maken GroenLinks en de PvdA een vuist. In de eerste gezamenlijke algemene ledenvergadering van zaterdag 2 juli j.l. is het verkiezingsprogramma besproken. Bij de samenstelling van de lijst is onder meer rekening gehouden met een evenwichtige mix van ervaren en nieuwe kandidaten, diversiteit qua achtergrond, leeftijd,  expertise en afvaardiging van de drie gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis.

De groenrode draad die in het verkiezingsprogramma centraal staat, heeft als kernwaarde het doorgeven van een leefbare aarde: duurzaam en sociaal, groen en rood. Bij de uitwerking hiervan hechten GroenLinks en PvdA eraan dat iedereen mee kan doen en dat duurzaamheid voor iedereen betaalbaar is. Meedoen betekent ook dat bewoners meer zeggenschap krijgen over hun directe woonomgeving.

In het programma is binnen het thema GROEN aandacht voor klimaat als grootste uitdaging, een groene en schone woonomgeving, een groene en veilige bereikbaarheid, bescherming van het landschappelijke karakter van Voorne aan Zee, natuur inclusief boeren en dierenwelzijn. Daarnaast licht het thema SOCIAAL de volgende onderwerpen uit: leefbaar en veilig, verbeteren van de positie van inwoners met lagere inkomens en een divers woningaanbod. Ook het stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij elkaar, meer ruimte voor kinderen en jongeren, aandacht voor cultuur, erfgoed en musea, sport en bewegen en verbetering van de gemeentelijke dienstverlening staan in dit thema centraal. Dit programma is binnenkort beschikbaar op internet en sociale media.

Met een bredere samenwerking op links, wordt het progressieve, sociale, tolerante en groene geluid binnen Voorne aan Zee verstevigd.

Uit de krant

Uit de krant