Foto: Wil van Balen
Foto: Wil van Balen Wil van Balen

Hoger beroep Barbershop ongegrond

Algemeen 20 keer gelezen

Hellevoetsluis - De coffeeshop in de Kerkstraat had een boete van 600 euro voor het overtreden van de tabakswet aangevochten. De boete werd in 2019 uitgedeeld omdat er gerookt zou zijn in de coffeeshop, waarvan destijds rapport is opgemaakt.

Deze boete zou grote gevolgen hebben, want deze was namelijk de aanleiding waarom aanvankelijk de coffeeshop dicht moest. Eigenaar Peter van Londen van coffeeshop de Barbershop spande een kort geding aan tegen de gemeente en won de zaak waardoor de coffeeshop open mocht blijven. Met de uitspraak in het kort geding was het besluit van de burgemeester om de exploitatievergunning in te trekken voor zes weken geschorst. Nu heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld dat het hoger beroep ongegrond is. De overtreding van de tabakswet in 2019 kan dus in 2022 alsnog een vervelend staartje krijgen voor coffeeshop Barbershop.

Tabaksvrije ruimte
De uitspraak in hoger beroep: Het College ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van het rapport van bevindingen dat van de inspectie is opgemaakt. De toezichthouder heeft zijn waarnemingen voldoende gedetailleerd beschreven. Het College komt dan ook tot het oordeel dat de waarnemingen van de toezichthouder voor juist moeten worden gehouden en dat verweerder op grond van deze waarneming de boete mocht opleggen. Uit de waarneming van de toezichthouder volgt immers dat is aangetoond dat de personen tabakswaren rookten in een ruimte die expliciet was aangeduid als een tabaksvrije ruimte en dat een werknemer werkzaam was in deze ruimte maar de tabakrokende klanten niet aansprak op het rookverbod. Dat laat onverlet dat het kennelijk wel een rookruimte was in de zin van een ruimte waarin de cannabisproducten van de coffeeshop gerookt konden worden, al dan niet met tabaksvervanger.

Joint
Het ligt echter niet erg voor de hand dat tabaksvervangers die bij het maken van joints worden gebruikt, in een shag-pakje van Lucky Strike zitten. Bovendien is er de niet weersproken waarneming dat een Marlboro-sigaret werd gebroken en de tabak uit die sigaret werd gebruikt voor een joint en gerookt. Beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet.

Hoe nu verder?
De gevolgen van de uitspraak zijn nog niet duidelijk. Er loopt nog een bezwaarprocedure tegen het besluit van de burgemeester om de exploitatievergunning in te trekken. Wordt dus vervolgd.

Uit de krant

Uit de krant