ONS Brielle
ONS Brielle

ONS Brielle klaar voor gemeenteraadsverkiezingen

Algemeen 1.097 keer gelezen

Voorne aan Zee - De lokale Brielse partij ONS Brielle doet definitief mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee op 23 november a.s. 

Bestuur en fractie hebben daartoe besloten. De huidige gemeenten Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis gaan, zoals bekend, per 1 januari 2023 op in deze gemeente. ONS Brielle wil in de nieuwe raad een spreekbuis zijn voor de belangen van Brielle, Zwartewaal en Vierpolders en maakt zich hard voor het behoud van het open landschap in Voorne aan Zee. Het aantal leden van ONS Brielle stijgt gestaag, het verkiezingsprogramma is rond en de kandidatenlijst is inmiddels vastgesteld.

ONS Brielle wil dat het Brielse DNA niet verloren gaat in Voorne aan Zee. Er zijn zoveel mooie Brielse, Zwartewaalse en Vierpolderse zaken die behouden moeten worden en niet mogen verwateren en/of teloor gaan in het grotere geheel. En dat dreigt, zo stelt ONS Brielle vast. De gemeente wordt groter en daarmee dreigt ook de afstand tussen de inwoners en het bestuur groter te worden.

Daarom wil ONS Brielle doorgaan op de ingeslagen weg: voorafgaand aan de raadsvergaderingen van Voorne aan Zee veel communiceren met inwoners. Dit doen ze aan de hand van de 3 M’s: Meepraten, Meedenken en Meebeslissen in onze maandelijkse open fractievergaderingen. Iedereen is daarbij welkom.

Verder zijn ze van mening dat de gemeentelijke organisatie er duidelijk voor de inwoners moet zijn en dus op orde, adequaat bezet en dicht bij huis. Als je als inwoner een vraag hebt moet deze snel en duidelijk beantwoord worden. Aangegeven dient te worden wat de nieuwe gemeente naar aanleiding van de vraag denkt te gaan doen. Raadsleden moeten zich niet verstoppen in het grote vergadertafel-geheel, vinden zij, maar benaderbaar zijn, zij zijn immers volksvertegenwoordigers. Inspraak van inwoners: geen farce, maar oprecht. 

ONS Brielle heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma, met een verkorte versie waarin hun 10 belangrijkste standpunten helder omschreven worden. De standpunten zijn: luisteren en duidelijke communicatie naar de inwoners en ondernemers, zorg voor wijken en kernen, woningen voor Brielse inwoners in elke levensfase, ondersteunen van sport- en cultuurverenigingen, gemeentelijke dienstverlening nabij en toegankelijk, voor iedereen de zorg die nodig is, behoud van het open landschap en landelijke karakter van Voorne, investeren in duurzame energie en klimaat, rekening houdend met andere belangen, inwoners- en gebouwvriendelijk verkeersbeleid en behoud historische rijkdom.

Het team
ONS Brielle wil het bovenstaande bereiken met een krachtig team! Als lijstrekker is Wim Smit gekozen (12 jaar raadservaring). Verder op de lijst: Ingrid Dudink (huidig raadslid en o.a. expert op het sociaal domein), Ed van Dort (innovatie, duurzaamheid), Henk Huisman, Ellen Mol (bekend van o.a. de protestgroep Noordpoort), Rien Olijve (jarenlang ervaring, onder meer als commissielid Ruimtelijke Ordening), Yvonne de Groot (terug van weggeweest met altijd een krachtige boodschap namens de inwoners en hun omgeving) en Bjorn Middel, ook bekend van de Noordpoort. Met daarna de ‘lijstduwers’: Jolanda de Wolf, Ies Dekker, Willy Bazen en Gerard Snellens (volledige lijst binnenkort op de site ONSBrielle.nl). Deze slagkracht en al hun ideeën nemen ze mee naar Voorne aan Zee, opdat ze kunnen bijdragen aan een bloeiende nieuwe gemeente met betrokken burgers, ook in Brielle e.o.

Uit de krant