Niels Braal, de nummer 11 op de kieslijst van de VVD
Niels Braal, de nummer 11 op de kieslijst van de VVD

Wel of geen jong geluid in de raad?

Algemeen 1.033 keer gelezen

Woensdag 23 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ongeveer 50.000 inwoners van de nieuwe gemeente mogen naar de stembus. Zij kiezen de 35 volksvertegenwoordigers. Veel mensen stemmen op een vrouw om te zorgen dat de raad een afspiegeling van de bevolking is. Maar komen er ook wel jongeren in de raad?

Voorne aan Zee heeft bijna 10.000 jongeren tussen 18 en 30 jaar. Nu zit niemand uit deze leeftijdsgroep in de gemeenteraden terwijl 1 op de 5 kiesgerechtigde een jongere is. Jongeren hebben andere problemen en als toekomstige generatie een andere kijk op de gemeente. Iedere partij zegt het belangrijk te vinden dat er iets gedaan wordt voor de jongeren maar puntje bij paaltje ligt hier de prioriteit niet. Deze groep heeft een stem nodig vandaar dat er personen uit deze leeftijdsgroep in de raad en het college moeten komen.

Niels Braal (25) zegt het jammer te vinden dat er naast hem nauwelijks jongeren verkiesbaar zijn. En als ze wel op de lijst staan hebben ze een onverkiesbare plek. De partij van Rien Kap heeft alleen ouderen in hun top 15, hieruit blijkt goed waar hun prioriteit ligt. Des ter gemotiveerder is Niels om de raad in te gaan. Met de 11de plek op de lijst van de VVD hoopt hij de raad in te komen. Anders heeft hij aan 175 voorkeursstemmen genoeg voor een voorkeursplek. Vanuit de VVD wil Niels zich hard maken dat onze wijken, dorpen en steden hun eigen identiteit, evenementen en feesten behouden. De jongprofessional vindt daken optimaal benutten met zonnepanelen en een verduurzamingsplan per wijk essentieel en wil geen windmolens op land. Volgens Niels is er op bereikbaarheid nog veel winst te behalen. Daarom moet er gezorgd worden voor voldoende ontsluitingswegen, een snelle verbreding van de N57 en een betere ov-bereikbaarheid tussen onze dorpen en met de regio. Iets wat voor de jongeren van groot belang is. Wonen vindt Niels het belangrijkste thema voor de komende raadsperiode, hetgeen zijn vakgebied is. Met zijn expertise wil hij zorgen dat er in de gemeente voldoende woningen bij komen met extra aandacht voor woningen voor onze ouderen in de vorm van gelijkvloerse woningen, hofjes en kleinschalige zorgcomplexen. Maar veruit de grootste opgave ligt bij het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor starters en jongeren. Er moet meer gebouwd worden zodat onze jeugd kan blijven wonen in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Niels zijn hoofddoel voor de komende raadsperiode is dan ook zorgen dat jongeren toegang krijgen tot de woningmarkt binnen de gemeente!

De nummer 11 van de VVD zegt te hopen dat Voorne aan Zee 23 november kiest voor een jong en fris geluid. Zodat de jongeren eindelijk vertegenwoordigd worden!

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant