Kasteel Duivemvoorde
Kasteel Duivemvoorde Provincie ZH

Provincie zet in op verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Algemeen 335 keer gelezen

Sinds 2021 ondersteunt de provincie Zuid-Holland al meer dan 100 eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, buurthuizen en musea, bij het verduurzamen van hun gebouwen. Op 1 februari 2023 is een tweede ronde gestart van dit Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed.

In deze ronde zijn weer 100 plekken beschikbaar voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, die ondersteuning wensen bij verduurzamen. De scope van de regeling is uitgebreid. Zo mogen bijvoorbeeld meer sectoren meedoen, zoals kinderopvang en religieuze instellingen. De provincie Zuid-Holland besteedt ook extra aandacht aan voedselbanken en locaties voor wildopvang in de regio.

Advies bij verduurzamen

“We merken dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed, maar bijvoorbeeld ook kleine gemeenten, moeite hebben om alle ontwikkelingen bij te houden. Daarom zet de Provincie technische en financiële adviseurs in om hen te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen,” aldus gedeputeerde Berend Potjer.

Maatwerk

“Door de stijgende energieprijzen en het veranderende klimaat zien we dat veel eigenaren van maatschappelijk vastgoed graag stappen zetten, maar niet weten waar ze moeten beginnen.” Er zijn veel vraagtekens, aldus duurzaamheidscoach Lotte Tange. “Als bestuurder van een school of zorginstelling richt je je op goed onderwijs of betere zorg. Het ontbreekt kleinere organisaties vaak aan tijd, kennis of middelen om verduurzamingsstappen te zetten. Verduurzaming vergt maatwerk, zeker als het om monumenten gaat.” Ondersteuning van de provincie Zuid-Holland biedt de kans om weloverwogen keuzes te maken voor de toekomst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/ontzorgingsprogramma.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor ontzorging door de provincie? Doe de check.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant