Afbeelding

Zuid-Holland heeft gekozen, maar wat vinden inwoners echt belangrijk?

Algemeen 554 keer gelezen

De afgelopen maanden zijn de inwoners van Zuid-Holland met elkaar in gesprek gegaan over actuele maatschappelijke vraagstukken tijdens het allereerste Burgerberaad van de provincie Zuid-Holland, de G1000-Zuid-Holland. De voorstellen die hieruit zijn ontstaan worden in de vorm van een Burgerakkoord overhandigd aan de Provinciale Staten tijdens de slotconferentie op zaterdag 25 maart van 09.30 tot 17.00 in het Provinciehuis in Den Haag.

De verkiezingsuitslag is binnen, de burger heeft gekozen. Onder het mom #jijmaghetzeggen hebben de inwoners van Zuid-Holland woensdag hun stem laten horen bij de Provinciale Verkiezingen. Maar wat vinden zij écht belangrijk? En hoe zien zij de toekomst van de provincie?

De deelnemers zullen de drie Burgerakkoorden met de thema’s ‘Wonen’, ‘Toekomst van het platteland’ en ‘Leefbaarheid, verkeer en vervoer’ toelichten en daarna definitief vaststellen. Het definitieve Provinciaal Burgerakkoord – waarin de voorstellen voor de drie thema’s zijn samengevoegd – wordt overhandigd aan Sinan Özkaya, vertegenwoordiger van de Provinciale Staten en initiator van het Burgerberaad, met het verzoek om de voorstellen mee te nemen naar de coalitie-onderhandelingen. 

De deelnemers reageren positief op de G1000Zuid-Holland: ‘Het is mooi aan dit soort bijeenkomsten dat je andere mensen tegenkomt die je dan weer dingen kunnen leren’, ‘Iedereen gaat gewoon met elkaar in gesprek en we kunnen echt met elkaar plannen maken’ en ‘Ik vermoed dat de provincie wel inzicht zal krijgen in wat er echt speelt bij burgers. En ik hoop ook dat de provincie hier goed mee zal doorpakken.’

Lees meer over drie Burgerakkoorden op: https://g1000zuidholland.nl/

Uit de krant