Foto: Wil van Balen
Foto: Wil van Balen Wil van Balen

SBO, PUSH en Catharina, thuis op Voorne: samen sterk!

Algemeen 327 keer gelezen

Voorne aan Zee - Door het ontstaan van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zien de organisaties van SBO, PUSH en Catharina, thuis op Voorne goede kansen om nauwer samen te werken op het gebied van welzijn.

‘Vóór de fusie waren wij drie partijen die welzijnwerk uitvoerden op verschillende manieren en legden we verantwoording af aan drie verschillende gemeenten’, aldus Jeanine Kuijpers, directeur van stichting PUSH. ‘Wij willen voor alle inwoners van Voorne aan Zee een breed aanbod op het gebied van welzijn kunnen neerleggen, waarbij leeftijd geen rol speelt. Wij zijn er voor mensen van 1 tot 100+ jaar’, legt Gaby Jense, directeur van SBO uit. Pieter Baanvinger, manager Welzijn van Catharina, thuis op Voorne, durft te stellen dat er door de bundeling van krachten drempels worden weggenomen. ‘Een voorbeeld zijn de locaties waarvan we gebruikmaken voor onze activiteiten. In het verleden stuurden we elkaar daarvoor rekeningen, door de nieuwe samenwerking maken we gewoon gebruik van elkaars mogelijkheden en kracht.’ Jeanine Kuijpers vult aan dat de nauwere samenwerking nu al prettiger werkt voor alle medewerkers en vrijwilligers van de verschillende organisaties. ‘Ze helpen elkaar nu al, vragen naar elkaars expertise en voelen geen enkele druk door enige concurrentie, want die is er niet. Dat werkt heel prettig en geeft rust.’

Visie
PUSH, Welzijn Ouderen (het welzijns deel van de Catharina stichting) en SBO zijn de drie welzijnsaanbieders binnen de gemeente Voorne aan Zee. Voordat de fusiegemeente tot stand kwam had iedere partij haar eigen werkgebied. Daar gaven de organisaties met een divers aanbod ondersteuning aan inwoners. Ook werden activiteiten aangeboden om ontmoeting te stimuleren. Op bepaalde onderdelen werd er al samengewerkt of vond er afstemming plaats, op andere terreinen nog niet, of onvoldoende. In een eerste gesprek is eerder deze maand het aanbod van de drie organisaties naast elkaar gelegd en is vastgesteld waar dit elkaar raakt. Bekeken is waar men elkaar kan versterken en waar kansen liggen om gezamenlijk op in te spelen. Het plan van Pieter, Gaby en Jeanine is om nog dit jaar te komen tot een visie die gaat gelden voor het complete welzijnwerk in de gemeente Voorne aan Zee. Gezamenlijk willen zij een welzijnsaanbod bieden waar alle inwoners van Voorne aan Zee gebruik van kunnen maken. Dit aanbod moet dichtbij en toegankelijk zijn. Door vanuit de kracht van iedere organisatie intensiever met elkaar samen te werken kan dit gerealiseerd worden. Gaby: ‘Ons eerste gesprek heeft 1 mei jl. plaatsgevonden en zo zullen we stap-voor-stap komen tot een visie, die we niet alleen breed zullen dragen, maar ook zullen delen met alle betrokken partijen. Hierdoor zal uiteindelijk een betere match plaatsvinden tussen hulpvrager en aanbieder. Daarnaast zal er binnen alle kernen van de gemeente een zo breed mogelijk en soortgelijk aanbod van welzijnsactiviteiten worden gerealiseerd.’ Pieter vult aan dat de gemeente Voorne aan Zee zeker bij de nieuwe plannen en activiteiten betrokken worden. ‘Beleidsambtenaren voeren namelijk een groot deel van de regie over het welzijnswerk’, stelt Pieter Baanvinger. ‘En de gemeente is natuurlijk verantwoordelijk voor een groot deel van de financiering.’

Maar denk niet dat het bij praten blijft. Al op dit moment vinden er activiteiten plaats die in gezamenlijkheid worden opgepakt. Gaby: ‘Dit is onder andere het geval binnen het Maatjesproject, de huisbezoeken en de Mantelzorgsalon. Door samen te werken zorgen wij er voor dat de inwoners op een zo passend mogelijke plek terechtkunnen, we zien daar nu al de resultaten van.’ Daarnaast zullen de drie partijen nog meer gaan doen aan de zichtbaarheid. “Het is en blijft lastig om iedereen die baat bij ons werk kan hebben te bereiken. Daarom denken we er ook over na om onszelf en onze producten nog meer bekend te maken, op allerlei manieren’, besluit Jeanine. ‘Zo is PUSH er echt niet alleen voor de jeugd en SBO niet alleen voor de ouderen.’

Uit de krant