Het ontwerp voor het Seniorenhof dat WUBBEN.CHAN architecten in 2021 maakte.
Het ontwerp voor het Seniorenhof dat WUBBEN.CHAN architecten in 2021 maakte.

Zal het Seniorenhof in Vierpolders nu wel gaan lukken?

Algemeen 616 keer gelezen

Vierpolders - Belangstelling en enthousiasme is er genoeg. Toch komt het Seniorenhof dat is gepland op de locatie die is vrijgekomen na de verhuizing van basisschool De Tiende Penning maar niet van de grond. 

Initiatiefnemer John van der Marel is er al sinds 2019 mee bezig. Van der Marel woont zelf al meer dan vijftig jaar in Vierpolders en wil er ook graag in de toekomst wil blijven wonen. Vandaar dat hij het initiatief nam voor dit plan. In het begin verliep alles heel voorspoedig. Het project kwam echter stil te liggen na het ‘Didam-Arrest’ van de Hoge Raad in november 2021. Dat arrest had tot gevolg dat de gemeente niet meer zelf mag beslissen aan wie zij gemeentegrond verkoopt. Verkoop zou in principe via een openbare aanbesteding moeten gebeuren. 

Niet alleen het ‘Didam-Arrest’, maar ook de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het project van de gemeente Brielle naar de gemeente Voorne aan Zee op 1 januari 2023 heeft waarschijnlijk vertraging veroorzaakt. 

Geschiedenis
Initiatiefnemer John van der Marel probeerde 14 februari jl. het plan weer in een stroomversnelling te brengen door gebruik te maken van het inspreekrecht in de vergadering van de commissie Ruimte. Hij schetste daar de gang van zaken tot nu toe.

In 2019 begon hij met het burgerinitiatief voor het realiseren van 12 levensloopbestendige woningen op de voormalige locatie van de basisschool de Tiende Penning. Aanvankelijk gingen de ontwikkelingen snel. Er was meteen veel belangstelling, vooral van de kant van de inwoners van Vierpolders. Ook de gemeente Brielle was enthousiast. Die vatte zelfs het plan op om de bouw van het Hof mee laten lopen met de bouw van zeven tot acht sociale huurwoningen voor 55-plussers aan de Veckdijk. Twee jaar later, in 2021, volgde de goedkeuring van ‘Dorp Stad en Land’, de adviseurs voor omgevingskwaliteit en erfgoed.

Niets leek dus een snelle totstandkoming van het Seniorenhof in de weg te staan, tot het Didam arrest in november 2021 daar een stokje voor stak. 

Van der Marel kreeg eind 2021 daarover een brief van de beleidsmedewerker Wonen van de gemeente Brielle die meldde dat er voorlopig zou worden gestopt met de ontwikkeling van het project. Er volgde stilte. Ondanks zijn vele verzoeken hoorde hij niets meer. Hij denkt dat de gemeente Brielle de procedure om deze grond te verkopen zelfs nooit in gang heeft gezet.

Duurzaam, energiezuinig en veilig
Zelf zat hij ondertussen niet stil. Hij liet door een architectenbureau een mooi plan maken dat perfect aansluit bij het DNA van de locatie: een kleinschalige plek, betaalbaar met ruimte om elkaar te ontmoeten.

De woningen worden duurzaam, energiezuinig en veilig en krijgen veel privacy, met een eigen voordeur en een centrale binnentuin. Er hebben zich al veel gegadigden aangemeld, voor 90% zijn dat inwoners uit Vierpolders. 

Ook is er bij de notaris een concept akte opgesteld voor een collectief particulier opdrachtgeverschap voor de oprichting van ‘Coöperatie Seniorenhof de Vierpolders’.

In je eigen buurt oud worden
John van der Marel: ‘Als ik de uitgangspunten lees van de partijen die nu in de gemeenteraad zitten, dan moet dat in Voorne aan Zee nu wel gaan lukken. In hun verkiezingsbeloften stelden ze burgerparticipatie serieus te nemen en achter het ideaal te staan dat je in je eigen buurt oud moet kunnen worden, bekende buren moet kunnen ontmoeten en elkaar moet kunnen helpen. En ze leken ook te begrijpen dat burgers de politieke laksheid zat zijn.’

Locatie is kansrijk volgens wethouder
De leden van de commissie ruimte gaven aan de frustratie van de initiatiefnemer goed te kunnen begrijpen. Het verbaasde sommige van hen dat er geen verdere actie was ondernomen.

Verantwoordelijk wethouder Aart Jan Spoon verzekerde dat het niet heeft stilgestaan op deze locatie: ‘Die is kansrijk en het college kan heel snel van start gaan, maar eerst moeten we kijken naar de aantallen die er mogelijk zijn en de betaalbaarheid. Natuurlijk is er ook behoefte aan woningen door jongeren. Ik kom binnenkort met een uitgewerkt plan naar de raad.’ 

Of er al eerder actie ondernomen was door de gemeente Voorne aan Zee, vertelde hij er niet bij.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant