Alfred Blokhuizen praat niet meer mee over de veranderingen bij Voorne Putten Werkt.
Alfred Blokhuizen praat niet meer mee over de veranderingen bij Voorne Putten Werkt.

Klokkeluider persona non grata

Actueel 774 keer gelezen

Spijkenisse - Rond de zomervakantie trad Alfred Blokhuizen naar buiten met klachten over de gang van zaken bij Voorne-Putten Werkt en dan met name over het gebruik van de vingerafdruk voor aanwezigheidscontrole.

Uitkeringsgerechtigden waren verplicht gebruik te maken van een vingerscan en ze kregen contracten voorgeschoteld, die door velen niet begrepen werden. Vrij snel na zijn melding werd het gebruik van de vingerscan stopgezet. De contracten krijgen de uitkeringsgerechtigden nog steeds voorgelegd, zij het dat er volgens eerdere uitlatingen van wethouder Bal en de directeur van Voorne-Putten Werkt wel wat wijzigingen in de tekst zijn aangebracht.

Contracten
Tijdens de laatste commissie Social Domein heeft Alfred Blokhuizen opnieuw de commissie toegesproken, met het dringende verzoek te stoppen met de contracten. Hij verwijst daarbij ook naar de mededeling van de staatssecretaris, die op vragen uit de Tweede Kamer heeft gezegd dat er geen overeenkomsten met een verstrekkende inhoud voorgelegd mag worden aan de doelgroep, vanwege de afhankelijke positie van deze mensen. Wat volgens hem ook gebeurt, is dat er vluchtelingen aan het werk moeten bij Voorne-Putten Werkt, terwijl deze vrijgesteld zijn van arbeid.

Veranderingsproces
Er is toegezegd dat er een veranderingsproces zou worden gestart. Volgens Blokhuizen is daar nog weinig van te merken. 'Bijstandsgerechtigden zijn gedwongen aan het werk, terwijl er nog altijd geen sprake is van maatwerk of een leerplan.' Daarnaast stelt hij dat er nog steeds sprake is van angst en intimiderende bijeenkomsten en worden echtparen gescheiden om informatie te ontvangen over een traject.

Wat is waar?
Nelleke Vonk Noordergraaf (ONS ) trekt de stelligheden van Alfred Blokhuizen in twijfel nu hij geen bron bekend maakt. 'In de vorige commissie hoorden we twee compleet verschillende verhalen en nu stelt u weer met de stelligste overtuiging dat het zo is. We hebben de Welplaat bezocht en daar goede gesprekken gehad met de werknemers.' Volgens Vonk zijn de werknemers zeer teleurgesteld in het feit dat zij door Blokhuizen in een dergelijk daglicht worden gesteld. 'Ik wil nu wel eens een goed en eerlijke beeld krijgen over de situatie.' PvdA-raadslid Therese van Wassenaar stelt dat het niet leuk is om te constateren dat nog niet alles naar wens verloopt maar verwacht wel dat het beter zal worden. Die verwachting is er ook bij de VVD. Angelique Twisker: 'College en Voorne-Putten Werkt hebben adequaat de zaken opgepakt en ik heb er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn.' Wat ze niet prettig vindt, is dat Blokhuizen steeds de term onwettig gebruikt. Dat de werkwijze onwettig was, is volgens haar nog steeds niet vastgesteld.

Geen samenwerking
Naar aanleiding van de eerdere commissie heeft Alfred Blokhuizen een gesprek gehad met de wethouder en de directeur van Voorne-Putten Werkt. In dat gesprek is ook toegezegd dat hij mee mocht praten over het veranderingsproces. Echter, Blokhuizen heeft inmiddels te horen gekregen dat hij niet meer betrokken zal worden in het proces. De reden daarvoor is volgens wethouder Bal dat Alfred Blokhuizen op zijn website een naam vermeld heeft van een ambtenaar. Blokhuizen is niet te spreken over de manier waarop dit in de commissie medegedeeld is en hij heeft een brief gestuurd naar het college waarin hij stelt dat door de uitleg van de wethouder zijn belangen geschaad worden op een voor hem niet aanvaardbare wijze. Daar komt volgens hem bij dat er in de twee gesprekken door niemand gezegd is dat er op zijn website documenten stonden die niet door de beugel konden. Wel dat men het moeilijk vond om een actievoerder bij het verbeterproces te betrekken. Wat Blokhuizen betreft is er een periode voor de overtredingen en een periode erna. Hij was/is bereid om mee te praten over verbeteringen, in het belang van de mensen die afhankelijk zijn van de gemeente.

Uit de krant