Het wordt steeds duidelijker waar de tunnel komt te liggen.
Het wordt steeds duidelijker waar de tunnel komt te liggen. Foto: Rijkswaterstaat

Bereikbaar Voorne-Putten: vroeger, tegenwoordig en toekomst

Algemeen 70 keer gelezen

De bereikbaarheid van Voorne-Putten en met name Nissewaard staat onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding moet de druk op de A15 rond de Botlekbrug verminderen. Gaat die verbinding daadwerkelijk zorgen voor een afname van de verkeersdruk of is daar meer voor nodig, zoals een extra oeververbinding waarvoor vooral in Nissewaard sterk gelobbyd wordt? En wat zijn de effecten van de Blankenburg-verbinding op de andere gemeenten op Voorne-Putten, op de economie, de woningbouw, de recreatie en het milieu?

In de serie Bereikbaar Voorne-Putten, die tot stand kwam met behulp van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, probeerden we een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Deze week het laatste deel in deze serie. Uiteraard houden we u ook de komende jaren op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Blankenburgverbinding en de bereikbaarheid van Voorne-Putten, maar niet meer via een wekelijkse pagina.

De bouwwerkzaamheden gaan gestaag door. In het droogdok van Damen Verolme worden de twee gigantische tunneldelen gebouwd, die straks de Maasdeltatunnel gaan vormen. Inmiddels zijn de bouwers over de helft. Meer dan 120 mensen zijn dagelijks bezig om de tunneldelen vorm te geven, ze maken de vloeren, de middentunnelkanalen, de wanden en het dak. ‘Nederlanders zijn goed in het aanleggen van tunnels, maar dit is wel een bijzonder project’, aldus Sallo van der Woude van Rijkswaterstaat, de initiatiefnemer van het project. ‘De uitdagingen bij dit project zitten in de diepe bouwkuip. In eerste instantie was het de bedoeling om de eerst de toeritten van de Maasdeltatunnel tot de tunnel de bouwen. Als die klaar waren, zouden de tunnelelementen daar bovenop gebouwd worden.

Maar corona heeft ook invloed op de werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding. Daarom is gekeken naar mogelijkheden om vertragingen te voorkomen. De oplossing werd gevonden in het verplaatsen van de bouw van de twee tunnelelementen naar het droogdok van Damen Verolme Rotterdam. Daar was door verschuiving van geplande activiteiten ruimte beschikbaar. Door deze werkwijze kunnen de werkzaamheden anders worden georganiseerd, waardoor de impact van corona wordt beperkt en we nog steeds aankoersen op opening van de verbinding in 2024.

Zodra de tunnelelementen klaar zijn, worden de voorbereidingen getroffen om deze te laten drijven. De verwachting is dat in het voorjaar de elementen het dok zullen verlaten en elders in het havengebied geparkeerd worden tot het moment dat ze op hun definitieve plek afgezonken kunnen worden.

Op de oevers van het Scheur wordt aan beide zijden hard gewerkt om de toeritten aan te leggen.  Aan de noordzijde van het Scheur wordt tot eind van het jaar onderwaterbeton gestort voor de vloeren. Ruim 9000 kuub beton, vier olympische zwembaden vol, wordt via een buis onder water tot onder in de bouwkuip gestort. Dat storten is een doorgaand proces, want het beton moet een waterdicht geheel worden. Zodra de onderwatervloeren allen gestort zijn, worden de bouwkuipen drooggepompt en kunnen de werkzaamheden verder gaan.

Onderwijl hopen de gemeenten op Voorne-Putten dat tijdens het eerstkomende Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport groen licht gegeven wordt voor de maatregelen die zij willen uit voeren om de bereikbaarheid van de regio te vergroten. Die gewenste maatregelen zijn inmiddels bekend geworden. Het gaat om 

A. Verbreding N57 tussen de Groene Kruisweg en de kruising met de Nieuweweg.
B. Ongelijkvloers maken van de rotonde N57 - Nieuweweg. In deze oplossing wordt ook een extra aansluiting meegenomen met de Rijksstraatweg.
C. Het aanleggen van een bypass langs de rotonde N57 - N497 (Provinciale weg) ten behoeve vande stroom noord-zuid (richting Goeree Overflakkee).
D. Aanpassingen Harmsenknoop. Hierbij krijgt de stroom N57 richting de A15/ Thomassentunnel een extra rijstrook tot aan de A15.
E. Aanpassingen kruispunt Groene Kruisweg - N494 (Kanaaldijk).
F. Aanpassingen kruispunt Groene Kruisweg - Hartelweg.
G. Aanpassen rijstroken Hartelbrug oostzijde: 1 rijstrook voor verkeer rechtsaf richting de Botlekbrug en 2 rijstroken rechtdoor voor verkeer richting de Botlektunnel. Hierdoor is er een stukje verbreding nodig van de Hartelbrug aan de oostzijde.
H. Aanpassen omrijbeweging vanaf de Hartelbrug naar de A15-west door deze beweging te herrouteren via de route richting de Botlekbrug.
I. Extra rijstrook op de Groene Kruisweg vanaf de kruising met de Hartelweg tot aan het Baljuwplein; alleen voor de richting naar het Baljuwplein.
De extra oeververbinding, ook wel de Tweede Hartelbrug genoemd, is wel onderzocht maar het prijskaartje van 387 miljoen euro (ex BTW) is wel een struikelblok. Voorlopig ligt dit plan dus in de ijskast.


Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de krant