Afbeelding
Column

Visie en daadkracht

Algemeen 257 keer gelezen

Tijdens het stadsdebat over de aanstaande fusie tussen de drie gemeenten op Voorne op 16 september, stelde inleider professor Jan Rotmans dat het ontbrak aan visie en een plan. Wat wil je bereiken met de gemeentelijke herindeling? En hóe ga je die doelen realiseren? Terechte vragen, al had hij blijkbaar geen kennis van de visiedocumenten die afgelopen maanden reeds zijn opgesteld.

Daarin zijn een aantal kerndoelen en -waarden benoemd. Ik geef toe: de uitwerking daarvan moet nog grotendeels plaatsvinden en ligt vooral op het bord van het nieuwe gemeentebestuur. Rotmans heeft natuurlijk gelijk dat je zonder visie en plan niet veel bereikt als het gaat om grote transformaties, zoals een gemeentelijke herindeling is. Het aantal opgaven, waar dit land voor staat, is groot. In de media wordt met gretigheid overal het woord ‘crisis’ aan gekoppeld. Woningbouwcrisis, stikstofcrisis, landbouwcrisis, inkomenscrisis, asielzoekerscrisis, energiecrisis, vertrouwen-in-de-politiek crisis, en ga zo maar door. Ik wil dat crisisgevoel een beetje relativeren, al wil ik niets afdoen aan de urgentie om zaken aan te pakken en impasses te doorbreken. 

Hopelijk zijn op Prinsjesdag een aantal vertrouwenwekkende maatregelen bekend gemaakt. Veel van de huidige problemen zijn ontstaan omdat opeenvolgende kabinetten belangrijke kwesties vooruitschoven of bij de uitvoering van beleid wegkeken. Soms uit politieke overwegingen - bijvoorbeeld de zachte hand waarmee de NAM werd aangesproken over de compensatie voor de gasboringen in Groningen of het afknijpen van de woningcorporaties - en soms het gevolg van gebrek aan daadkracht om uitvoerende overheidsbedrijven beter te laten functioneren, met de Belastingdienst als meest beruchte voorbeeld. 

Een goede toekomstvisie en een goed uitvoeringsplan zijn dus hoogstnoodzakelijk. Maar voor het herstel van vertrouwen in de politiek is dat nog onvoldoende. Het gaat immers ook om bestuurskracht en doorzettingsmacht. Cruciale factoren daarin zijn de personen die de leiding op zich kunnen nemen en de samenstelling van de gemeenteraad in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Zij moeten richting geven aan de opgaven van de nieuwe gemeente en de ambtelijke organisatie motiveren tot goede prestaties in de uitvoering. 

De gemeenteraad moet constructief meedenken over de koers en de bestuurders de ruimte geven om de leiding te kunnen nemen. Met politiek gekissebis en een versplinterde gemeenteraad schieten we niet op. Eendrachtige samenwerking en een breed draagvlak in de samenleving kunnen geweldig bijdragen aan een krachtige, goed functionerende nieuwe gemeente. Een gemeente die problemen aanpakt, de dienstverlening optimaliseert en waar onze inwoners graag willen wonen.

Uit de krant