De Oude Maas
De Oude Maas Water Natuurlijk

Water Natuurlijk: Leven met het water

Algemeen 390 keer gelezen

Water Natuurlijk denkt na over de toekomst van de Hollandse Delta. Nu, 70 jaar na de watersnood, is het veilig. Hoe is dat over 70 jaar en wat moeten we de komende jaren doen om onze delta veilig te houden? Klimaat verandering maakt deze vragen indringender. Duidelijk is dat we meer moeten samenwerken met de natuur.

Het Wereld Natuur Fonds komt samen met ARK natuurontwikkeling met een toekomst perspectief voor onze delta. In dialoog wandelingen kun je daar meer over horen en je mening geven.

Een muur van water

Heel veel dijken in de Hollandse Delta vormen een harde grens tussen water en land. Daar schuilt een gevaar in. Hoe groter het verschil tussen het niveau van het water buitendijks en de diep gelegen polders binnendijks, hoe groter het risico op veel slachtoffers en schade. De muur van water wordt hoger en de polders worden dieper.

Bodemdaling gaat onverbiddelijk door. De polders komen dus dieper te liggen. Klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging. Er wordt nu uitgegaan van een meter, maar het ziet er naar uit dat dat een onderschatting is. De afvoer van de rivieren wordt grilliger, met grote pieken. Stormen zullen vaker voorkomen en heftiger worden. Gevaarlijke combinaties leerde de ramp van 1953.

Joost Kievit: “In de rampnacht werd ik als jochie van 5 met m’n broertjes uit bed gehaald en met een bus geëvacueerd. Uiteindelijk kwamen we in een gastgezin in het Westland terecht. Nu, 70 jaar later, ben ik als bestuursvoorzitter mede verantwoordelijk voor de koers van Water Natuurlijk in de Hollandse Delta en moeten we nadenken over de veiligheid voor onze kleinkinderen”.

Natuur inschakelen

Niets is bestand tegen een muur van water. Als het mis gaat neemt het water met een alles vernietigende kracht bezit van onze leefomgeving. Met alle gevolgen van dien. We moeten dus de scheiding tussen water en land zachter en veerkrachtiger maken. Een overgang naar waterkerende landschappen.

In deze zones , buiten de echte waterkering, heeft het water wel toegang maar geen vrij spel. Hier kan de natuur zijn werk doen. Door opslibbing groeit de bodem mee met de zeespiegel stijging. Het dempt de kracht van stormen en de golven die daar bij horen. Het zijn processen die zich al eeuwen in onze delta afspelen. En ook nu zijn er mooie voorbeelden langs de randen van de eilanden in de Hollandse Delta waar dit praktijk is.

Veiligheid +

Samenwerken aan veiligheid met natuur heeft tal van voordelen. Het is goedkoper omdat we gebruik maken van natuurlijke processen. Het helpt biodiversiteit te herstellen. Ook dat is hard nodig. Verlies aan biodiversiteit neemt toe met de zeespiegelstijging. Waardevolle overgangsgebieden tussen water en land zullen onder water verdwijnen. Met waterkerende zones blijven deze in stand. Het is ook goed voor de gezondheid van mensen. Natuur dichtbij is heel belangrijk voor de geestelijke en fysieke gezondheid van de bevolking blijkt uit onderzoek. Een levensverwachting van wel 8 jaar kan het verschil zijn.

Wereld Natuur Fonds en ARK natuurontwikkeling organiseren dialoogwandelingen. Op 28 januari ’23 op Goeree Overflakkee en op 11 februari 2023 in Rotterdam op het Eiland van Brienenoord. Meer informatie en aanmelden via ARK Natuurontwikkeling. Loop mee en denk mee over een veilige toekomst voor onze Hollandse Delta.

Water Natuurlijk

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant