Afbeelding

De Dag van de Sint-Catharijnekerk

Algemeen 461 keer gelezen

Brielle - zaterdag 11 maart was de Dag van de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Deze dag werd georganiseerd door de ‘Vereniging Vrienden van de Sint-Catharijnekerk’ die de belangen behartigt van het kerkgebouw voor de stad Brielle. De opbrengst vanuit haar leden wordt gebruikt voor onderhoud- en vervanging aan het kerkgebouw.

Eerder werd geïnvesteerd in herstel aan het orgel, aanschaf van meubilair in de Zuidbeuk, aandeel in de realisering van nieuwe toiletten en de Vereniging ziet dit jaar als primair doel het herstel van diverse (kleine) glas in lood raampjes in de Zuidbeuk. Het is de bedoeling dat de Verenigingsdag een jaarlijks terugkerend moment is voor leden en juist ook niet-leden, met diverse activiteiten op de dag en wellicht in de avond.

Zaterdag 11 maart was een eerste opzet en ze mogen daar tevreden mee zijn. Verrassend was het bezoek namens B&W van Voorne aan Zee door maar liefst zes wethouders.

Een rijke schakering van activiteiten waren een succes, o.a. een uitvoering van het ‘Monnikenkoor’ met instrumenten en het mobiel klokkenspel, als ook het hooggewaardeerde optreden van het duo ‘Land of Song’ en een prachtig miniconcert van het Ensemble ‘En Chantant’. Ook waren er interessante workshops van volksmuziek, blaas- en strijkinstrumenten en een tekenworkshop voor kinderen.

Veel belangstelling was er voor de rondleiding door het kerkgebouw, de toren, de klokken- en de luidzolder en andere bezienswaardigheden, e.e.a. werd uitgelegd door hr. Leen van Geest, kerkrentmeester. 

Last but not least, werd als opening door wethouder mw. Janneke Postma het geheel nieuwe logo van de Vereniging gepresenteerd, een bijzonder ontworpen logo, ontwikkeld door Sander Heijndijk.

Voorzitter Derk Tuinema onderstreepte in zijn speech het belang van de Vereniging en roept de mensen op de vereniging te steunen met een minimum bijdrage van € 12.50 per jaar. Ook u kunt alsnog lid worden door aanmelding via de mail: 3231kc29@planet.nl.. De Vereniging erkent het achterstallig onderhoud aan het gebouw, door architect Jan Willem Walraad, geschat op maar liefst 6 miljoen Euro.

Ir. Walraad gaf deze dag een uitgebreide lezing over Gotische bouwwerken in de Lage Landen, in het bijzonder de Sint-Catharijnekerk te Brielle.

Uit de krant