Afbeelding

Maatschappelijke stage Maerlant 3VMBO-leerlingen in de Tweede Kamer

Algemeen 436 keer gelezen

Brielle - Met een inspirerend programma heeft een groep van drie leerlingen van het VMBO Basisberoepsgerichte (BB) en Kaderberoepsgerichte (KB) niveau een unieke kans gekregen om de politieke arena van dichtbij te ervaren. Onder begeleiding van ProDemos hebben deze jonge individuen niet alleen de kans gekregen om stage te lopen in de Tweede Kamer, maar zijn ze ook betrokken geweest bij het creëren van een fictieve politieke partij, het opstellen van een wetsvoorstel en het leren en daadwerkelijk voeren van debatten met leden van de Tweede Kamer.

Dit project, dat de verbinding tussen onderwijs en praktijk benadrukt, heeft deze leerlingen een geweldige kans geboden om niet alleen hun kennis van het politieke proces te vergroten, maar ook om belangrijke vaardigheden zoals debatteren, samenwerken en kritisch denken te ontwikkelen.

Het creëren van een fictieve politieke partij stelde de leerlingen in staat om creatief na te denken over de waarden, standpunten en doelstellingen die zij belangrijk achten in de samenleving. Door middel van intensieve discussies en samenwerking zijn ze erin geslaagd om een visie te ontwikkelen die ze vervolgens hebben vertaald in een wetsvoorstel. Dit proces heeft niet alleen hun vermogen om ideeën te formuleren en te presenteren verbeterd, maar heeft ook hun begrip van het wetgevingsproces versterkt.

Het hoogtepunt van het programma was ongetwijfeld het debatteren met echte leden van de Tweede Kamer. Dit bood de leerlingen niet alleen de kans om hun standpunten te verdedigen en te onderbouwen, maar gaf hen ook inzicht in de complexiteit en dynamiek van politieke discussies op het hoogste niveau. Door te debatteren met ervaren politici hebben ze waardevolle feedback gekregen en hebben ze hun zelfvertrouwen en communicatieve vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

De samenwerking met ProDemos heeft deze leerlingen niet alleen een unieke leerervaring geboden, maar heeft ook bijgedragen aan het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid en hun vertrouwen in hun eigen capaciteiten. Dit programma illustreert op inspirerende wijze hoe onderwijsinstellingen en organisaties kunnen samenwerken om leerlingen te sterker kunnen maken en hen de mogelijkheid te bieden om hun potentieel volledig te benutten.

Als maatschappij moeten we blijven investeren in dergelijke initiatieven, die jongeren de kans geven om actief deel te nemen aan het democratisch proces en om vaardigheden te ontwikkelen die hen niet alleen in staat stellen om succesvolle professionals te worden, maar ook om betrokken en verantwoordelijke burgers te zijn.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant