Nieuwe gemaal Putten in gebruik genomen | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
Foto: Anita Tempelman

Nieuwe gemaal Putten in gebruik genomen

  •   40 keer gelezen   Actueel

Hekelingen- Vanmiddag vond aan de Schuddebeursedijk de officiële in gebruik name van het nieuwe hoofdgemaal Putten plaats. In september 2016 werd met de bouw gestart. Gemaal Putten vervangt het nabij Simonshaven gelegen gemaal De Biersum en De Volharding die net buiten Hekelingen bij het veer naar Nieuw-Beijerland staat. Beiden zijn aan het einde van hun levensduur.

Opdrachtgever voor de bouw is het waterschap Hollandse Delta. Voor de bouw van het nieuwe gemaal op deze plek werd onder andere gekozen omdat zo de nieuwe naar het gemaal toe leidende circa 40 meter brede en een kleine kilometer lange watergang, mooi aansluit op de smallere oude watergang tussen de Garsdijk en 's Landswetering die er al lag. Bovendien is gemaal Putten gesitueerd tussen de oude gemalen die het vervangt.

Het gemaal heeft een capaciteit van 450 kubieke meter per minuut en is zodoende groot genoeg voor de bemaling van heel Putten. Bij de reguliere bemaling wordt gebruik gemaakt van een pomp die 50 kuub water per minuut kan verplaatsen. De twee grotere pompen, die ieder 200 kubieke meter water per minuut kunnen pompen, zullen alleen worden ingezet bij grote waterval als (veel) meer polderwater richting het Spui moet worden afgevoerd. Hiermee is rekening gehouden met klimaatsveranderingen en de steeds grotere en vaker voorkomende piekbuien.

De drie pompen zijn visvriendelijk en er is een aparte vishevelleiding aangelegd. Deze maakt het mogelijk dat de vissen niet alleen bij wateruitlaat de polder uitzwemmen maar deze, door middel van een puls vis aantrekkende leiding, ook weer de polder inzwemmen. Rijkswaterstaat leverde hiervoor een bijdrage van 275.000 euro. Het verbeteren van de visstand is een van de eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

De plannen voor de bouw van een nieuw gemaal dateren al van 11 jaar geleden. Allereerst werd een studie opgezet naar wat nodig was en de wensen, richtlijnen en eisen waar het gemaal aan moest voldoen. Zo liggen de buizen die het water vanuit de achterliggende polder door het gemaal het Spui inpompen niet door, maar óver de Spuidijk heen. Het nieuwe gemaal is het pronkstuk en afronding van een groot aantal verbeteringen die tegelijkertijd in de waterhuishouding op Putten werden aangebracht. Zo werden bij de aanleg van recreatiegebied De Uytwaayer (tussen Hekelingen en Maaswijk) de sloten  aangepast, de watertoevoer naar gemaal Putten verbeterd en gemaal De Vooruitgang (Noordeinde Spijkenisse) gerenoveerd. Verder werden er 18 vispassages in Zuid-Holland gerealiseerd.

In de tijd van de ruilverkaveling werden door het waterschap wel kleinere gemalen gebouwd maar Putten is het eerste hoofdgemaal dat Hollandse Delta in deze eeuw liet bouwen, vertelde heemraad dhr. Lies Struik tijdens de ingebruikname. Het is in ieder geval voor de komende 50 jaar toekomstbestendig. Ooms Construction bouwde het 10 miljoen euro kostende project. Wethouder Mijnans  roemde de samenwerking tussen waterschap, Rijkswaterstaat, bouwer en de gemeente Nissewaard. Na de openingshandeling volgde een rondleiding met toelichting voor de genodigden. Tijdens de open dag, aanstaande zaterdag  6 oktober, kan iedereen tussen 11.00 en 15.00 uur een kijkje nemen in  het nieuwe gemaal aan de Schuddebeursedijk 21a (Hekelingen). Tijdens de rondleidingen zal ook uitleg worden gegeven. 

Kijk voor meer lokaal nieuws, evenementen en sportberichten uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

    


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>