Maatschappelijke betrokkenheid met het DeltaPort Donatiefonds | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
De adviescommissie bij het kunstwerk op het Havlickuv Brod-plein dat ook mede door het donatiefonds gerealiseerd kon worden (Foto: Jos Uijtdehaage)
De adviescommissie bij het kunstwerk op het Havlickuv Brod-plein dat ook mede door het donatiefonds gerealiseerd kon worden (Foto: Jos Uijtdehaage) (Foto: JosUijtdehaage)

Maatschappelijke betrokkenheid met het DeltaPort Donatiefonds

  •   72 keer gelezen   Actueel

Brielle - Met het DeltaPORT Donatiefonds toont het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat sinds 16 april 2007 en beheert een pot die jaarlijks € 280.000,– bedraagt. Circa € 155.000,– daarvan komt uit het bedrijfsleven en € 125.000,– van het Havenbedrijf Rotterdam. Per jaar wordt een 3-tal grotere donaties verstrekt. Daarmee wordt het gezicht van het DeltaPORT Donatiefonds in het haven- en industriegebied versterkt. Donaties worden in kleine bedragen over de gehele regio verdeeld. Per (deel)gemeente komt voor lokale projecten een bepaald bedrag ter beschikking, gebaseerd op onder andere het aantal inwoners. Het gaat hierbij ook om activiteiten in de gemeente Brielle.

Brielle
'Voorheen was de naam Stichting Geuzenstad', vertellen Jan Ketellapper en Loek Karssen, twee van de vier bestuursleden van de adviescommissie van de afdeling Brielle. 'Het was toen onafhankelijk. De stichting kreeg in die tijd rechtstreeks giften van de industrie en besliste zelf waar het heen ging. Nu wordt alles gecoördineerd door DeltaLinqs en die stelt het geld ter beschikking aan de regio's, dus ook aan Brielle. We zien het liefst dat het een aanvraag is voor iets nieuws, iets tastbaars. Daarmee is het ook een soort van reclame voor het DeltaPort Donatiefonds, omdat mensen dan kunnen zien dat het door hen gerealiseerd kon worden. Bij een evenement kan dat duidelijk worden gemaakt door bijvoorbeeld vlaggen of flyers. Waar men ook rekening mee moet houden, is dat het niet mag dienen om iets wat kapot is of versleten, te vervangen. Ook is het niet bedoeld om bijvoorbeeld een exploitatie tekort aan te vullen of om iets mee te betalen wat al uitgevoerd is. Met jubilea vieringen zijn we ook wat terughoudend. Deze aanvragen keuren we alleen goed als het niet alleen bedoeld is voor de leden, maar als er ook wat gedaan wordt mensen van buitenaf. Verder is het altijd een eenmalige donatie, het kan dus niet structureel worden aangevraagd. Er worden overigens niet alleen donaties toegekend voor lokale projecten, maar ook voor regionale projecten. Ook als een lokaal project een overkoepelende uitstraling heeft, kan het als een regionaal project worden beoordeeld. Het sportcomplex Geuzenpark van Voorne Atletiek is daar een goed voorbeeld van. Verder doen we ook wel eens projecten samen met een andere gemeente. Dat is bijvoorbeeld ook al een keer gebeurd met een vereniging die zowel leden in Brielle als in Westvoorne had. Die grenzen moet je dus ook niet te strak zien.'

Criteria
Projecten die in aanmerking komen voor donatie moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het doel/project onder andere een openbaar karakter hebben en toegankelijk en zichtbaar zijn voor iedereen. Het doel/project heeft het karakter van stimuleringssteun om verwezenlijking van een nieuw initiatief mogelijk te helpen maken, zoals rechtstreekse bestedingen voor de aanschaf van materiaal, voor investeringen of voor organisatiekosten. Indien de doelstelling van de aanvragende organisatie of instelling strijdig is met de doelstellingen van Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam of de Mainport Rotterdam, komt men niet voor een donatie in aanmerking. Ook niet als de opbrengst van het doel/project voor het merendeel ten goede komt aan buitenlandse doeleinden. Een verzoek van een onderwijsinstelling voor projecten die beperkt zijn tot de directe gebruikers, bijvoorbeeld leerlingen en leerkrachten, komt ook niet in aanmerking, evenals een verzoek van een kerkelijke instantie voor gebouwen die niet erkend zijn als monument en/of niet multifunctioneel gebruikt worden.

Meer informatie over het DeltaPort Donatiefonds is te vinden op hun website: www.deltaportdonatiefonds.nl

Foto: Jos Uijtdehaage


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>