Afbeelding
Column

2022: een nationaal jubileum

Algemeen 613 keer gelezen

Volgend jaar vieren we op grootse wijze de inname van Den Briel in 1572. Het is dan immers 450 jaar geleden dat de Watergeuzen - door toeval - hun schepen richting deze stad stuurden en het Spaansgezinde stadsbestuur afzetten. Zonder noemenswaardige weerstand omdat het Spaanse garnizoen naar het zuiden was gehaald. Van geweldige heroïek was dan ook geen sprake, al moest voor het rammeien van de Noordpoort ongetwijfeld nog wel enige spierkracht aangewend worden.

De inname van Den Briel is één van de meest memorabele momenten in onze nationale geschiedenis. Hier werd immers de kiem gelegd voor de onafhankelijkheid van de Noord-Nederlandse gewesten. De Spanjaarden slaagden er niet in om de stad terug te veroveren, omdat een slimme timmermanszoon de sluis opende en de omringende wegen en landerijen onder water zette. Ieder schoolkind in Brielle kan dat verhaal navertellen. Brielle werd aldus de eerste blijvend bevrijde stad van de Lage Landen. Vanuit dit bruggenhoofd namen de geuzen andere steden in. Als een olievlek breidde de positie van de Nederlandse opstandelingen uit.

Brielle vormde dus een belangrijk kantelpunt in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Daar staan we het hele jaar bij stil. We vieren niet alleen, we herdenken ook. Nadrukkelijk staan we ook stil bij de donkere kant van de bevrijding. De vernedering, marteling en ophanging van de 19 Martelaren van Gorcum door de geuzen maakt ook deel uit van de Brielse geschiedenis. Lumey en Leonardus horen bij elkaar. Niet voor niets zijn in Brielle zowel straatnamen vernoemd naar de triomferende geuzen als naar de vermoorde geestelijken. Het is aanleiding om naast het thema vrijheid ook aandacht te besteden aan thema’s als tolerantie, omgaan met verschillen en samenwerking met andersdenkenden. Onderwerpen die nog steeds actueel zijn.

Bij de voorbereidingen van dit jubileumjaar lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Door Brielle is het initiatief genomen om ook andere steden bij de viering te betrekken. Steden die in 1572 eveneens bijzondere gebeurtenissen meemaakten. Ook nu is sprake van een olievlek. Inmiddels zijn ca. 31 steden uit het hele land aangesloten bij het Samenwerkingsverband 1572 en heeft het jubileum een nationaal karakter gekregen met Burgemeester Wienen van Haarlem als stimulerende voorzitter. Brielle levert samen met Dordrecht belangrijke ambtelijke ondersteuning. Bij deze landelijke herdenking staan eveneens de thema’s vrijheid, verscheidenheid, verbondenheid en verdraagzaamheid voorop. De opening van de landelijke herdenking zal in Brielle plaatsvinden, waar het immers allemaal begon. Nieuwsgierig? Kijkt u dan eens op de websites www.geboortevannederland.nl en www.brielle2022.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant