Mia Ariaans van de Enden is de laatst benoemde Poorter van het Jaar (2019)
Mia Ariaans van de Enden is de laatst benoemde Poorter van het Jaar (2019)

Wederom geen nieuwe Poorter van het Jaar

Algemeen 121 keer gelezen

Brielle - Normaal gesproken vindt de opening van het verenigingsjaar van de 1 Aprilvereniging altijd plaats op 10 januari, de verjaardag van de vereniging, met daarbij ook altijd de benoeming van de nieuwe Poorter van het Jaar. Helaas kunnen beiden wederom niet plaatsvinden.

Voor de vereniging is dit altijd het moment om op deze altijd drukbezochte bijeenkomst terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op het nieuwe verenigingsjaar. In de aan de leden toegezonden eindejaarwens 2021 deelde het bestuur al mede dat de Nieuwjaarsreceptie en de benoeming weer niet door konden gaan door de coronamaatregelen.

Evenzo geldt dat voor de benoeming van een nieuwe poorter, omdat door het niet doorgaan van de meeste activiteiten geen juiste afweging kan worden gemaakt of wordt voldaan aan de gestelde criteria:

- een inspanning hebben geleverd voor Brielle in het algemeen en de 1 April Vereniging in het bijzonder in de ruimste zin des woords;

- er is sprake van een onbaatzuchtige inspanning.

Door de coronacrisis kon er ook al geen nieuwe poorter benoemd worden voor het jaar 2020. Mia Ariaans blijft  hiermee dus nog steeds de laatst benoemde poorter, dat was voor het jaar 2019. 

Het bestuur van de 1 Aprilvereniging hoopt dat het volgend jaar wel weer door kan gaan.  

Uit de krant

Uit de krant