Afbeelding

Gelijke gemeentelijke belastingen voor inwoners in Voorne aan Zee in 2023

Algemeen 948 keer gelezen

De VVD-fractie in Westvoorne laat in een persbericht weten dat zij tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 september een motie hebben ingediend en het college verzocht om voor 1 januari de inwoners duidelijkheid te geven wat de hoogte gaat worden van de gemeentelijke belastingen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Hun fractievoorzitter Marco Mentink heeft dezelfde vraag gesteld tijdens de vergadering van de fusiecommissie van12 september jl. Wethouder financiën Margriet den Brok (IBH/IBV) van Hellevoetsluis antwoordde toen dat alleen de OZB zal worden geharmoniseerd en in een later stadium pas de riool en reinigingsheffingen. De argumentatie was dat de OZB moet worden geharmoniseerd per 1 januari 2023 en de overige belastingen pas binnen een aantal jaren na de fusiedatum moeten zijn geharmoniseerd. Uit het due diligence onderzoek dat aan het begin van het fusietraject is uitgevoerd, blijkt dat bij harmonisatie de inwoners van Westvoorne minder gaan betalen voor OZB, riool en reinigingsheffing. Voor de Inwoners van Brielle verandert er niet veel en de inwoners van Hellevoetsluis moeten meer gaan betalen. Door nu eerst alleen de OZB te harmoniseren, is het effect net andersom en moeten de inwoners van Westvoorne meer gaan betalen. VVD-fractievoorzitter Marco Mentink laat weten dit onacceptabel te vinden: ‘Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het voor partijen in Hellevoetsluis niet goed uitkomt om voor de verkiezingen van 23 november de boodschap te moeten brengen dat de inwoners van Hellevoetsluis een hogere rekening tegemoet kunnen zien. Daar mogen de inwoners van Westvoorne niet de dupe van worden. De motie werd unaniem aangenomen. Het college van Westvoorne gaat in overleg met Brielle en Hellevoetsluis.

Uit de krant