Afbeelding
Foto: Wil van Balen
Column uit de politiek

Vertrouwen – wantrouwen

Algemeen 432 keer gelezen

In een gemeenteraad moet je erop kunnen vertrouwen dat de informatie die je via het college krijgt juist is. Als de ambtelijke organisatie het college verschillende opties voorlegt, dan kan het college uit één van die opties met de juiste achterliggende informatie kiezen en voorleggen aan de raad. 

Als de raad dan vraagt om meerdere opties, moeten deze dan aan de raad verstrekt worden, met evt kanttekeningen van het college. In het winddossier heeft het college informatie verstrekt aan de raad. De raad moet erop kunnen vertrouwen dat de gegeven informatie klopt.

Als anderen buiten de raad en het college met andere informatie en gegevens komen, moet dit wel beoordeeld worden. Beoordeling van de juistheid van de informatie behoort dan wel onafhankelijk te geschieden. Hier kan het dus aan het vertrouwen gaan schuren. Andersom moet de raad nauwkeurig omgaan met de informatie die het college aan de raad verstrekt. Als dat niet gebeurt door bijv. informatie in het openbaar te gebruiken zal het vertrouwen van het college naar de raad schaden. Een college zal dan de neiging hebben vertrouwelijke informatie mondjes maat te verstrekken (alleen het hoognodige). Dat schaadt het onderlinge vertrouwen. 

En overigens dat laatste raakt aan het functioneren van raadsleden. Het elkaar niet vertrouwen is funest voor een goede besluitvorming. Als het omslaat in wantrouwen is dat in het nadeel van de inwoners die er vanuit moeten gaan dat besluitvorming transparant, met de goede informatie moet plaats vinden. 

Wantrouwen schaadt de democratie. Dat betekent dat voor college en raad: open functioneren met de juiste informatie, zonder persoonlijke waarde oordelen, negatieve beeldvorming en zogenaamde politieke spelletjes en opzetjes. 

Laten we allen (college en raad) in VaZ ook even in de spiegel kijken.

Wim Smit, ONS Brielle

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant