Afbeelding
Foto: Jos Uijtdehaage

Drama voor kopers huizen Van Sleenstraat

Human Interest 22.624 keer gelezen

Brielle – Een architect van naam, een gedurfd nieuw flexibel woningontwerp en zeven kopers die met veel enthousiasme verwachtten in 2017 hun nieuwe woning te kunnen betrekken. Het liep anders…

In het kort de geschiedenis. Architectenbureau Atelier Pro, een bureau met een goede reputatie dat veel geslaagde projecten op zijn naam heeft staan, zoals de nieuwbouw van de Meester Eeuwoutschool in Brielle, kreeg de kans van de gemeente een kavel grond aan de Van Sleenstraat in te vullen met zes geschakelde huizen en een vrijstaande woning volgens het door hen zelf ontwikkelde innovatieve duurzame 'Slimhus'ontwerp. Voor de uitvoering ging het bureau in zee met Bouwcare. Dat bleek op zijn zachtst gezegd geen gelukkige keuze. De met Bouwcare onder hetzelfde management samenwerkende aannemer EPS Bouw, ging failliet. Het maakte een nieuwe start, maar slaagde er tot dusver niet in de huizen volgens de bouwvoorschriften af te bouwen. De gemeente verklaart desgevraagd tijdens het bouwproces viermaal een intensieve controle op de bouw te hebben uitgevoerd. Tijdens één van die controles door de gemeente samen met brandweer is gebleken dat er is afgeweken van de verleende omgevingsvergunning. Ten aanzien van de brandveiligheid is de aannemer verzocht nog een onderzoek te doen, waarvan de resultaten 29 augustus verwacht worden. Tot de woningen brandveilig zijn en de oplevering heeft plaatsgevonden, kunnen de woningen niet worden betrokken door de kopers.

Vragen bij keuze aannemer door Atelier Pro
De keuze van architect Atelier Pro voor Bouwcare roept veel vragen op. Het management van Bouwcare acteerde - na in 2014 en 2016 faillissementen doorgemaakt te hebben - in een groot aantal verschillende (zuster)bedrijven, holdings, etc. Door de curator werden indertijd de nodige vraagtekens bij de faillissementsaanvraag gezet; zelfs was er een verdenking van Paulianeus handelen. Ter illustratie een greep uit de verschillende door hetzelfde management gehanteerde namen: (let op de kleine verschillen): Bouwcare; Bouwcare Geveltechniek BV, Bouwcare Geveltechniek Business BV, tot aan het huidige Bouwcare Benelux BV, namen van de aannemer (let ook weer op de verschillen) EPS Bouw BV; EPS projectontwikkeling BV tot aan het huidige EPS Bouw NL BV. Op de websites lijkt het of er drie vestigingen van het bedrijf bestaan, in de praktijk blijkt het te gaan om een soort brievenbusfirma's, die zijn ondergebracht in de kleinste mogelijke unit van drie verschillende kantoorverzamelgebouwen. Alle drie zijn ze op hetzelfde 085 nummer en 06 nummer bereikbaar, alleen op maandag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur. Geen van de vestigingen blijkt eigen personeel te hebben; personeel wordt naar behoefte ingehuurd. Meestal is er niemand in de kantoren aanwezig blijkens het verslag van de curator.


Geen commentaar van architect
Projectarchitect Ernstjan Cornelis van Atelier Pro geeft desgevraagd aan zich zeer begaan te voelen met de kopers en de afgelopen maanden ontzettend veel tijd te hebben besteed om te trachten de boel weer op de rit te krijgen. Hij wil echter wachten met het geven van een reactie tot de uitkomsten van de lopende onderzoeken bekend zijn. Ook een van de drie andere architecten van Atelier Pro die hebben meegewerkt aan het Slimhus-project wil geen reactie geven. De drie betrokken architecten van Atelier Pro zijn overigens alle in januari 2017 naar een andere werkgever overgestapt.

Gemeente Brielle volop aan de slag
Het ontwerp van de woningen blijft al met al overeind. Het is een gedurfd ontwerp dat al in Delft en Den Haag is uitgevoerd. De kopers hebben het huis rechtstreeks van de aannemer gekocht. Atelier Pro voelt zich daarom niet verantwoordelijk. De kopers houden zich nu vast aan het feit dat zij het huis met betaalgarant hebben gekocht, zoals de verkoopinformatie van Atelier Pro meldt. De kwestie heeft de medewerkers van de gemeente Brielle al heel wat dagen gekost. De gemeente doet er alles aan om het project geheel volgens de bouwvoorschriften tot een goed einde te brengen en ondersteunt en begeleidt de kopers daarbij zoveel mogelijk.

Foto: Jos Uijtdehaage

Uit de krant