Foto: Martijn Mastenbroek
Foto: Martijn Mastenbroek

Winkelleegstand van meer dan 10% dreigt

Regionaal 71 keer gelezen

Regio - De winkelleegstand in Nederland dreigt de komende jaren op te lopen. Tussen 2007 en 2015 nam de leegstand toe van 5,4% naar 9,2% van het totale winkelvloeroppervlak. Dubbele cijfers lijken onvermijdelijk. Enerzijds leiden lagere omzetten en marges tot een dalende vraag naar fysieke winkels. Anderzijds blijft de aanwezige voorraad winkelvloer hoog. Hoewel de rem is gezet op de ontwikkeling van nieuwe winkelruimte, wordt er nog (te) weinig gesaneerd.

De groeiende leegstand in retail heeft de afgelopen jaren tot het besef geleid dat meer visie en actie noodzakelijk zijn om verpaupering van winkelgebieden tegen te gaan. Retail, vastgoed en overheid zijn daarbij op elkaar aangewezen. Dirk Mulder, Sectormanager Food & Retail bij ING zegt vandaag tegenover de redactie van onze lokale krant: "Markt en overheid komen steeds vaker in beweging om de winkelleegstand af te remmen. Dit helpt in het voorkomen van nog meer overcapaciteit. Het saneren van bestaande winkelgebieden is echter lastig. De wil en mogelijkheden harde beslissingen te nemen zijn niet altijd aanwezig. Een lange remweg dreigt."

Hoge winkeldichtheid, lage vloerproductiviteit
Nederland kent een hoge winkeldichtheid. Met gemiddeld ruim 1,8 vierkante meter winkelvloeroppervlak per inwoner hoort Nederland tot de landen met de hoogste winkeldichtheid in Europa. De vloerproductiviteit is tegelijkertijd relatief laag. Een combinatie van dalende omzetten en een groeiend winkelvloeroppervlak heeft er toe geleid dat de omzet per vierkante meter de afgelopen jaren daalde. In 2007 was nog sprake van een jaaromzet van ruim 3.500 euro per m². In 2015 was dit naar schatting gedaald tot een kleine 3.200 euro.

Overcapaciteit winkels
De dalende vloerproductiviteit en de druk op marges in de detailhandel zorgen er voor dat het steeds moeilijker wordt fysieke winkels rendabel te exploiteren. Retailers kijken (noodgedwongen) kritisch naar hun vestigingen. Dit leidt tot een dalende vraag naar winkelruimte. Tegelijkertijd is het aanbod echter groot. Het totale winkelvloeroppervlak steeg de afgelopen jaren tot 30,8 miljoen m². Resultaat is dat, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving, de winkelleegstand tussen 2007 en 2015 steeg van 5,4% naar 9,2%.

Dubbele cijfers dreigen
Die leegstand dreigt verder op te lopen. In de Retailagenda van het Ministerie van Economische Zaken wordt gesproken over een gemiddelde overcapaciteit aan winkelruimte van 30%. Positief is dat op steeds meer plekken retail, vastgoed en overheden samenwerken om de groeiende leegstand te keren. Dit heeft er onder meer toe geleid dat plannen voor nog meer winkelruimte afnemen. Zo daalde het planvolume van ruim 5 miljoen m² in 2008 tot een kleine 2 miljoen m² in 2015. Belangrijke stap is echter dat ook bestaande, kansarme winkelgebieden worden gesaneerd. Zonder terugdringing van de aanwezige hoeveelheid winkelruimte kan de winkelleegstand de komende jaren de grens van 10% passeren en daarmee stijgen tot dubbele cijfers.

Uit de krant