Voorne-Putten Energie wil een duurzaam Voorne-Putten | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
Een deel van het bestuur van Voorne-Putten Energie.
Een deel van het bestuur van Voorne-Putten Energie. (Foto: Madeleine de Haas.)

Voorne-Putten Energie wil een duurzaam Voorne-Putten

  •   55 keer gelezen   Actueel

In de komende jaren gaat er in onze regio Voorne-Putten op energiegebied veel veranderen. Er komt een energietransitie opgang die zijn weerga niet kent. We stappen over van brandstoffen die CO2 veroorzaken naar duurzame energiebronnen. Gebruik van aardgas, benzine en diesel wordt minimaal en wordt overgenomen door elektriciteit opgewekt uit windturbines en zonne-energie (grote zonneweiden en op daken) en uit warmtebronnen. Ook de isolatie van woningen is erg belangrijk.

In deze omschakeling is niet alleen de overheid belangrijk, maar de betrokkenheid en deelname van burgers en bedrijven zijn cruciaal. Niet zonder en over u, maar samen met u. Uit de omringende landen en ook in Nederland blijkt dat (burger)energie coöperaties in deze energieomschakeling een grote rol vervullen. Een rol die door de overheden wordt gesteund. Kernwoorden zijn: een gezonde leefomgeving, minder afhankelijk van grote energiebedrijven en buitenlandse energieleveranciers, en het heft in eigen hand. Dit levert een duurzame toekomst en financieel voordeel voor de coöperatieleden en de gemeenschap in de regio.

Nieuwsgierig? De Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie (VPE) vertelt u er graag meer over. VPE is één van de 484 energie coöperaties in Nederland en streeft naar een duurzaam Voorne-Putten. Doel is om energie te besparen en energie op te wekken (met zon en wind) zodanig dat de inkomsten ten goede komen aan de coöperatie leden op Voorne-Putten, aan nieuwe energie-initiatieven en aan een gebiedsfonds (voor maatschappelijke doelen in de regio). Concreet: van-, door- en voor de burgers.

Voorne-Putten Energie is voortgekomen uit de inmiddels opgeheven Milieu Groep Spijkenisse en Milieudefensie 'Deze twee laatste groepen hadden vooral een hoog natuur gehalte en minder aandacht voor het milieu', geeft Frans Meijdam aan. Meijdam, voormalig lid van zowel de Milieu Groep als Milieudefensie, is één van de initiatiefnemers van de VPE en voorzitter van het zeer actieve bestuur. 'We willen niet alleen voorlichting geven, maar ook bezig zijn met concrete zaken.'

'De meest gedragen oplossing voor duurzame energie zijn zonnepanelen', vertelt Rieneke van der Waal. 'Bewoners willen geen windmolen in hun achtertuin.' In eerste instantie ligt de focus van de VPE dan ook op het opzetten van kleinschalige duurzame energieprojecten zoals bv. postcoderoosprojecten, waarbij het mogelijk is om energie op te wekken op een gezamenlijk zonnedak mocht uw eigen dak daar niet geschikt voor zijn. Vorig jaar oktober is daartoe een startverklaring getekend tussen de VPE en de gemeente Nissewaard met betrekking tot het zonproject Maaswijk. Het doel van dit project is het dak van sporthal Maaswijk te bedekken met zonnepanelen en zo meer dan 50 huishoudens in de buurt van voordelige, groene stroom te voorzien. Bewoners die geen eigen dak hebben, of een ongeschikt dak, kunnen nu dus ook profiteren van de voordelen van duurzame energie. Daarmee dragen ze bij aan een schoner milieu én profiteren zij van een lagere energierekening. Er is echter een kleine kink in de kabel gekomen, want het blijkt dat het dak niet sterk genoeg is om alle geplande panelen te dragen; er wordt naarstig gezocht naar een minder dak belastende oplossing.

Ook in Geervliet wordt er gekeken naar een locatie waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De energie-opbrengst komt ten goede aan de inwoners van de oude kern, die geen panelen mogen plaatsen vanwege het beschermde dorpsgezicht. Dat probleem speelt in meerdere Nissewaardse kernen; sommige delen zijn beschermd dorpsgezicht en aan die woningen mag niets veranderd worden, terwijl de bewoners best mee willen werken aan het duurzaam maken van hun woning. De VPE kijkt op het hele eiland naar plekken waar niet alleen zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden, maar waar ook draagvlak is. Als voorbeeld wordt de Brede school in Zuidland genoemd, maar er zijn nog veel meer locaties te vinden. Heeft u een idee, of initiatief, laat het VPE weten!

De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben in een convenant met de provincie afgesproken om in iedere gemeente windenergie te realiseren. Plaatsing van windturbines beïnvloedt de leefomgeving en moet transparant en zorgvuldig worden uitgevoerd. 'Niemand wil een situatie zoals in Geervliet/Heenvliet of Piershil en daarom moeten de inwoners in een vroeg stadium al betrokken worden bij de plannen.' Leidend bij alle plannen is de regionale Leidraad Windenergie, waarin alle eisen terug zijn te vinden waaraan een exploitant moet voldoen. Het is daarnaast overheidsbeleid dat omwonenden profijt moeten hebben van windturbines. Dat voordeel komt in een gebiedsfonds. 'Iedere exploitant is vanuit de Leidraad Windenergie verplicht om een bepaald bedrag per opgewekte Megawatt in dat gebiedsfonds te stoppen.' Omvang is ca. € 8.000,00 tot € 10.000,00 per windturbine per jaar. Het fonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden om korting te geven op de elektriciteitsprijs, maar er kunnen ook andere voorzieningen van worden betaald zoals een speelvoorziening, natuurverbetering, glasvezelnet of zonnepanelen op scholen.

In de vele windparken op land is er één, of zijn er meerdere windturbines in eigendom van energiecoöperaties. Een 'eigen' windturbine voor VPE komt dichterbij nu de gemeente Nissewaard voornemens is om windturbines te plaatsen op de Plaatweg. 'Als het project doorgaat, dan willen we kijken wat er mogelijk is want als wij een turbine in eigen beheer kunnen bouwen, profiteren onze leden van de opbrengst.' Voor het echter zo ver is, zal er eerst een definitief ja moeten komen van het waterschap. De turbines moeten immers op een dijk geplaatst worden en dat is niet in alle gevallen mogelijk. 'Door de strenge eisen, dachten veel inwoners dat er op die locatie geen windturbines geplaatst zouden worden.'

Voor het bouwen van een windturbine is wel geld nodig. 'We moeten 20% eigen vermogen hebben.' Om dat bedrag bijeen te krijgen worden aandelen of obligaties uitgegeven. Met een rente van 4-6% levert je spaargeld zo meer op, dan wanneer je het op de bank laat staan. VPE heeft geen winstdoel, dus het geld dat verdiend wordt met een windturbine, komt voor een groot deel, na goedkeuring van de VPE-leden, statutair ten goede aan de gemeenschap via het gebiedsfonds.'Je weet van te voren nooit hoeveel er opgewekt wordt, maar de bijdrage vanuit de coöperatieve windturbine is een veelvoud van de eerdergenoemde bijdragen. De instelling van zo'n onafhankelijk bestuurd en breed gedragen (door de burgers) maatschappelijk gebiedsfonds is een taak van de overheid. Voorwaarde is wel dat het iets is waar alle omwonenden profijt van hebben.

Windenergie is echter dusdanig specialistisch, dat VPE samenwerkt met andere ervaren energiecoöperaties in Nederland, waarvan er één zelfs zes turbines exploiteert.

Overigens is het bestuur van VPE niet blind voor de bezwaren die bewoners hebben. 'We hebben te maken met een opgave die ons door de Rijksoverheid is opgelegd, daar kunnen we niets aan veranderen. Wat we echter wel willen, is opkomen voor de belangen van de inwoners die zich zorgen maken over hetgeen er in hun directe nabijheid gebeurt. Er moet tijdig en open worden gecommuniceerd en als we dan te maken krijgen met windmolens, willen we ook profiteren van de opbrengsten.'

Voorne-Putten Energie is op dit moment nog maar een kleine speler in het veld. Een coöperatie heeft gemiddeld een aanloopperiode van drie tot vijf jaar dus er is nog volop groei mogelijk. De vereniging heeft op dit moment een bestuur van tien leden. Zij zijn opgedeeld in diverse werkgroepen: wind, zon en publiciteit. Gezien de grote opgave (verduurzaming van onze energiebronnen) van het Rijk en de vier regio gemeenten, zijn er op dit moment veel potentiële projecten voor Voorne-Putten Energie. Projecten die betrekking hebben op zon- en windenergie, aardwarmte, energiebesparing, verduurzaming van woningen, etc. Om deze projecten allemaal waar te kunnen maken is VPE op zoek naar leden. Daarnaast is de vereniging ook op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden die zich bezig willen houden met verduurzaming. Ook is VPE op zoek naar leden met kennis van bijvoorbeeld belastingen, boekhouden of juridische aangelegenheden.Uiteraard zijn 'gewone' leden ook van harte welkom. Want zonder gewone leden heeft VPE geen bestaansrecht.

Wil je lid worden, meld je dan aan via www.voorneputtenenergie.nl

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>