Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gregor Rensen | BrielsNieuwsland.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo brielsnieuwsland.nl
Photo4business
Photo4business

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Gregor Rensen

  •   38 keer gelezen   Actueel

Brielle - Nieuwjaarstoespraak 2018 burgemeester Gregor Rensen uitgesproken tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2018

Welkom in onze prachtige Catharijnekerk. Het afgelopen jaar is gevierd dat 600 jaar geleden met de bouw van deze kerk is begonnen. Deze kerk vervult dus al bijna zes eeuwen lang een centrale plek in onze gemeenschap. Al zes eeuwen lang komen mensen uit Brielle en omgeving hier bijeen. De bouw van deze kerk moet indertijd een enorme investering zijn geweest. Maar wel een investering die zijn maatschappelijke waarde ruimschoots heeft bewezen. Ook vanavond is de kerk weer een belangrijke ontmoetingsplek. Een plek om elkaar een goed en voorspoedig nieuw jaar te wensen. Maar ook een plek om te netwerken en samen ideeën te vormen en plannen te maken om van 2018 weer een goed en succesvol jaar te maken. Ik wens u namens het gemeentebestuur daarom een goed en gezond nieuw jaar toe voor u en uw naasten, voor uw onderneming of vereniging, en ook voor Brielle als geheel.

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt al vele jaren door de gemeente samen met de Brielse Belangen Vereniging en de Ondernemersvereniging Brielle Business to Business georganiseerd. Het afgelopen jaar hebben wij besproken hoe we op deze receptie het ondernemerschap nog meer kunnen belichten. U zult daar vanavond al iets van merken, want straks wordt niet alleen de Erepenning van de gemeente Brielle uitgereikt, maar ook de eerste Ondernemersprijs van onze gemeente.

Wij hebben alle reden om trots te zijn op onze ondernemers. Want we kunnen terugkijken op prachtige prestaties in het afgelopen jaar. Eind november won Tuinderij Vers zeer verdiend de Rotterdamse Ondernemersprijs. Zowel vakjury als publiek waren het volledig met elkaar eens over wat voor mooi bedrijf dat is en hoe belangrijk ook voor de regionale werkgelegenheid. In december 2016 viel ICC op 't Woudt bij het Economisch Congres de InQbate Ondernemersprijs toe als beste bedrijf van Voorne-Putten. Enkele weken geleden kreeg de Proefschuur, de coöperatie die de streekproducten weer op de kaart heeft gezet de Startersprijs. Tuinbouwbedrijf Island Plant uit Vierpolders greep helaas enkele weken geleden net naast de InQubate Ondernemersprijs maar deed lang mee voor de hoofdprijs. Allemaal voorbeelden van prachtige bedrijven in onze gemeente.

Er is ook alle reden om de Brielse binnenstad-ondernemers te prijzen. Zij hebben Brielle op een geweldige manier gepromoot en prachtige evenementen neergezet in 2017. Ik noem Halloween en Brielle's Got Fashion, het Food Truck Festival en de zeer gevarieerde Kerstactiviteiten in de binnenstad. De samenwerking tussen ondernemers en gemeente wordt steeds beter. We hadden een zeer geslaagde Haringparty in de zomer en in november een drukbezochte Ondernemersavond in deze Catharijnekerk. Ook zijn onze ondernemers vaak als sponsor of mede-organisator betrokken bij andere grote evenementen, zoals natuurlijk 1 April, het Bevrijdingsfestival en Brielle Blues.

Er zijn afgelopen jaar weer een aantal erg leuke winkels in Brielle bijgekomen. Natuurlijk zijn er ook winkeliers gestopt. Maar de winkelleegstand valt in vergelijking met veel andere binnensteden nog steeds mee. De snelgroeiende online aankopen maken het nieuwe winkeliers niet makkelijk om zich te vestigen en marktaandeel te veroveren. Des te meer lof voor die middenstanders die toch weer nieuwe producten of diensten verkopen, of zich met nieuwe winkelconcepten en –formules in de picture weten te spelen.

De kracht van Brielle is misschien wel de steeds grotere bereidheid om met elkaar samen te werken. Met elkaar de schouders er onder te zetten. Door ondernemingsgeest en inspiratie te bundelen kun je prachtige resultaten halen. De introductie van de KlantenSpaarkaart is ook zo'n prachtig resultaat van die samenwerking. Het gaat vast een groot succes worden.

We kunnen onze winkeliers in Brielle wel helpen, door zoveel mogelijk van onze aankopen ook in de eigen gemeente te doen. Laten we dat met elkaar afspreken: koop je spullen bij de lokale winkeliers!

De economie draait gelukkig weer op volle toeren. Ondernemers durven weer te investeren, gezinnen gaan weer meer en grotere inkopen doen, verbouwen wat meer aan de woning dan ze eerst van plan waren of betrekken zelfs een nieuw huis. De bouw van nieuwe woningen is flink op gang gekomen. In Brielle, maar ook liggen er plannen voor Zwartewaal en Vierpolders. Wie de kamer van wethouder Wonen André Schoon kent, weet dat één wand bestaat uit een grote kaart van de gemeente met daarop tientallen woningbouwprojecten die in uitvoering zijn of op stapel staan. Met veel aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid en ook voor sociale huur. Wie weet is het hem gegeven om die projecten allemaal nog te realiseren. Brielle is afgelopen jaar tot boven de 17.000 inwoners gegroeid. Als alle woningbouwplannen de komende 10-15 jaar gerealiseerd worden, komen de 20.000 inwoners binnen afzienbare tijd in beeld. Dat is goed voor onze ondernemers en winkeliers, maar ook voor onze scholen en verenigingen.

Het Dijckhuis in Vierpolders heeft in de eerste vijf jaar van haar bestaan een maatschappelijke betekenis gekregen die veel verder gaat dan alleen voor Vierpolders. Ook zijn er voor dit dorp woningbouwplannen voor de voormalige schoollocatie. Voor Zwartewaal wordt de vorig jaar vastgestelde Leefbaarheidsvisie gerealiseerd. Nieuwe woningbouwplannen, een nieuwe school en nieuw dorpshuis, een nieuw evenemententerrein en het aantrekkelijker maken van de dorpskern maken daar deel van uit. Het zal nieuwe impulsen geven aan de vitaliteit van dit oude vissersdorp.

We hebben dus redenen om optimistisch te zijn over de toekomst van onze gemeente. Maar de successen komen niet zomaar en ook niet voor niets. Net als voor ondernemers en inwoners, moet ook de gemeente de komende jaren blijven investeren. Investeren in het aantrekkelijker maken van Brielle voor dagjesmensen, toeristen, voor historiezoekers, voor funshoppers én voor mensen die op zoek zijn naar een aantrekkelijke nieuwe woonplaats.

Er is een visie voor de vitalisering van de binnenstad en de haven gemaakt. Met ambitieuze voornemens om nog meer mensen naar Brielle te halen. Ons stadsmuseum De Tachtigjarige Oorlog trok in 2017 20.000 bezoekers, een stijging met 25 %. Het museum heeft een ambitieus meerjarenplan neergelegd met plannen voor mooie exposities die ook mensen van buiten Voorne-Putten aan zullen trekken. Ook wordt dit jaar een Visserijmuseum in Zwartewaal gerealiseerd. De Catharijnekerk – die in de beperkte openingsperiode - liefst 16.000 bezoekers trok - onderzoekt samen met de gemeente of de kerk nog meer als evenementenkerk kan worden ingericht en ingezet. Het Huis van Sport en Cultuur in de Reede wordt eind februari officieel geopend. Een prachtig slotakkoord van wethouder Wilbert Borgonjen die in het voorjaar na bijna 12 jaar zijn wethouderschap in Brielle zal beëindigen.

Zorg en ondersteuning is een taak die enkele jaren belangrijk is uitgebreid. Het is ons gelukt ook deze nieuwe taken een plek te geven in onze organisatie en onze inwoners van dienst te zijn. Cijfers van het afgelopen jaar laten zien dat we in vergelijking met andere gemeenten goed scoren. Op het terrein van werkgelegenheid is dit het moment om mensen weer perspectief te bieden. Via het vorig jaar gestarte 'Voorne Putten werkt' kunnen werkgevers en ondernemers op makkelijke wijze aan personeel komen dat in hun behoefte kan voorzien.

Voor het Arsenaal en de Infirmerie is de ambitie om daar een nieuwe publieke functie aan te geven en nieuwe publiekstrekkers van te maken. Er is inmiddels een deskundige ingehuurd om de functionele en financiële mogelijkheden van deze gebouwen te onderzoeken. En u zult ook binnenkort de bouwactiviteiten op het Ravelijn zien beginnen en de nieuwe attractie de Brielse Aap tot stand zien komen. Overigens ook weer een mooi voorbeeld van ondernemerslef.

Toerisme en recreatie bieden in een tijd van economische voorspoed ook steeds meer kansen. Als groene achtertuin van de Rotterdamse regio, met stranden, meren, natuur en monumentale dorpen en steden onder handbereik, heeft de regio Voorne-Putten nog een wereld te winnen. Op het vlak van toerisme en recreatie hebben we nu al prachtige voorzieningen. En we hoeven het niet allemaal zelf steeds te roepen! In 2017 werd Brielle door de toeristische beoordelaar Zoover met als cijfer een 8,6 samen met Den Haag uitgeroepen tot beste toeristische verblijfplaats van Zuid-Holland. Ik vond dat een knappe prestatie van Den Haag. En camping de Krabbeplaat aan het Brielse Meer, werd vorig jaar uitgeroepen tot beste camping van Zuid-Holland. Een prachtige opsteker voor onze recreatieve ondernemers die er ook keihard voor moeten knokken. En ook een prachtige afscheidscadeau voor onze wethouder toerisme en recreatie Dick Verbeek die na de verkiezingen ook afscheid zal nemen.

Brielle op de kaart zetten! Dat is ook de ambitie van het gemeentebestuur. Een ambitie die we met onze ondernemers moeten delen, maar ook samen met onze ondernemers moeten realiseren. In dat licht moeten we ook de ambitie zien om 2022 – als Brielle 450 jaar bevrijd is – op grootse wijze te gaan vieren. Het jubileumjaar 2022 willen we aangrijpen om een jaar lang de gemeente op een geweldige manier in de kijker te zetten. Een jaar van te activiteiten waaraan alle inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers in onze gemeente mee kunnen doen. Om het goed voor te bereiden hebben we de komende vier jaar zeker nodig. U zult er dit jaar dus al regelmatig iets over gaan horen. Uw plannen en ideeën voor spetterende activiteiten in dat jaar kunt u alvast doorgeven.

Dames en heren,

Brielle bruist en Brielle brandt van de ambitie. Ik heb u willen meenemen in een ambitieuze, maar realistische en haalbare visie voor de toekomst van onze gemeente. Samenwerken, ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en durven investeren zijn daarvoor de noodzakelijke ingrediënten. Brielle is al bekend van de geschiedenis, maar Brielle is zeker ook van de toekomst. Brielle had het en Brielle heeft het! 600 jaar geleden hadden de Briellenaren het lef om een enorme kerk te bouwen. Toen wist nog niemand hoe groot de maatschappelijke betekenis daarvan zou worden. Toch hebben ze het voor elkaar gekregen.

Ook nu, in 2018, hebben we kansen om economische en maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Ik stel voor om vanavond nog te beginnen! Laten we proosten op een succesvolle toekomst van Brielle.

Dank voor uw aandacht.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221872&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768057&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221873&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=brielsnieuwsland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>