Afbeelding
Foto: Wil van Balen
Column uit de politiek

Verkeersveiligheid vs. verkeersdoorstroming

Algemeen 685 keer gelezen

De gemeente VaZ staat voor de complexe uitdaging op het gebied van zowel verkeersveiligheid als doorstroming van verkeer. Zeker ook met het oog op komende nieuwbouw. Om dit aan te pakken zijn diverse modellen op de markt, maar deze zijn voornamelijk gericht op stedelijke gebieden. 

Wij voldoen niet helemaal aan deze problematiek. Voorne aan Zee bestaat uit meerdere kleine- middelgrote woonkernen. Het college heeft een voortdurende focus op het bevorderen van fietsverkeer, ondanks zorgen van inwoners en de raad over de realiteit van deze visie. Kijk naar de ontsluiting van geplande nieuwbouw in o.a. Brielle en Hellevoetsluis. Gelet op de geografische ligging van woonkernen en beperkt openbaar vervoer zullen de inwoners sterk afhankelijk blijven van de auto. 

Het is een goed streven om fietsverkeer te bevorderen maar we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen. In het verleden zijn wegen versmald om de veiligheid te verbeteren, maar dit veroorzaakt nu doorstromingsproblemen. Ook de combinatie van rotondes en verkeerslichten zorgen steeds meer voor opstoppingen. Daarnaast is er een inconsistent beleid met betrekking tot fietspaden en voorrangsregels, wat kan leiden tot verwarring en gevaarlijke situaties voor weggebruikers. 

Zo is het fietspad bij de rotende Evertseplein 10 meter verschoven. Volgens de Wegenverkeerswet heeft deze fietsoversteek nu geen voorrang meer op het snelverkeer. Gemeente wijkt echter af van de Wegenverkeerswet en hanteert eigen criteria en geeft fietsers toch voorrang. Zeer verrassend voor weggebruikers op de Rijkstraatweg richting deze rotonde. Met name voor bestuurders die lokaal niet bekend zijn. 

Ook zijn er andere fietspaden in de gemeente waar de fietser opeens voorrang hebben op snelverkeer, maar een stukje verder weer niet. Voor automobilisten die hier niet bekend zijn deze afwijkingen van de Wegenverkeerswet uiterst verwarrend en leidt dit juist tot gevaarlijke situaties. Nog maar te zwijgen over de aansprakelijkheid als er een ongeluk gebeurt. De huidige visie lijkt niet volledig afgestemd op de praktische ervaring, behoeften en zorgen van de inwoners. 

Er is een groeiende roep om een meer realistische en evenwichtige aanpak die rekening houdt met zowel de doorstroming, maar zeker ook de veiligheid van zowel fiets- als autoverkeer. Fractie den Brok is dan ook erg benieuwd naar de toegezegd mobiliteitsvisie voor Voorne aan Zee waarin beide aspecten een gelijkwaardige rol zouden moeten spelen.

Margriet den Brok, Fractie den Brok

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant